Strategisk Market Gardener

Handsklädda händer plockar broccoli i grön väska

Studieperiod

11 november 2024 – 28 mars 2025

Studietakt och studieform

75%, semidistans med platsträffar på Angereds gård

Vill du få större skörd med minskad arbetsinsats genom att planera din produktion smartare? Vill du att odlandet ska bli ditt huvudsakliga arbete? Då kan utbildningen Strategisk Market Gardener vara något för dig!

Om utbildningen

Market Gardener djupdyker i de tekniker som exempelvis Eliot Coleman och Jean-Martin Fortier sedan slutet av 1900-talet har utvecklat. En gräsrotsrörelse som nu, efter att ha tagit över Nordamerika, även blivit ett etablerat ramverk för européer som vill bedriva småskalig grönsaksodling till försäljning. Med låga ekonomiska trösklar, mestadels handarbete, yteffektiv produktion och smarta affärsmodeller ser fler och fler detta som ett framtidsyrke! 

Utbildningen innehåller 3 kurser som fokuserar på hur en market gardener kan producera grönsaker mer effektivt, både på friland och i enklare växthus. Vi fokuserar på hur denna strategi kan utformas för att säkerställa en hållbar produktion genom affärsutveckling och företagande, växthusteknik och säsongsförlängning – spetskompetenser som är nödvändiga för att starta och driva en hållbar småskalig verksamhet.

Utbildningen är utformad för dig som har möjlighet att lägga 75 % av din tid på studier mellan november och mars. En tid då odlingssäsongen är lite lugnare och fokus mer kan läggas på det strategiska odlandet.

Vad kan jag jobba som?

Strategisk Market Gardener är främst utformad för dig som redan har en grundläggande praktisk odlingserfarenhet men vill utveckla det strategiska odlandet. Kanske är du i startgroparna för att sätta igång din egna odlingsverksamhet? 

Ett samarbete

Utbildningen är ett samarbete med Göteborgs Stad som driver det treåriga projektet ”Modellodlingen” på Angereds Gård. Läs mer om Modellodlingen här.

Under 2024 fortsätter den småskalige grönsaksproducenten Lilla Jordbruket att drifta Modellodlingen i samarbete med Angereds gård och eleverna på Market Gardener-utbildningen. Detta möjliggör förmedling av aktuell spetskompetens genom det praktiska arbete och den odlingsplanering som utförs i en kommersiell grönsaksodling.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som en semidistansutbildning i 75 % studietakt med återkommande fysiska platsträffar på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg. Dessa platsbundna träffar sker med cirka 5 veckors mellanrum fördelat under utbildningstiden, totalt 6 i antal.

Platsträffar

Varje träff sker under 2-3 sammanhängande dagar då vi har möjlighet att förvandla teori till praktik på en grönsaksodling på skolan (Modellodlingen) eller genom arbetsdagar och studiebesök hos närliggande småskaliga grönsaksproducenter. Detta kommer även varvas med lärarledd undervisning på plats med föreläsningar och workshops inom ämnet.   

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består även av arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket i detta fall motsvarar 12 dagars heltidsarbete ute i en verksamhet. Vi hjälper till att finna lämpliga arbetsplatser där du kan få andra perspektiv och uppleva strategisk odling och företagande i praktiken.        

Du som studerande kommer genom hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform Its Learning. Du behöver ha tillgång till dator och internet under studietiden.


Utbildningsinnehåll

Kurser – 300 poäng (20 veckor)

  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0) 100p
  • Odling i växthus 1 (ODIODL01) 100p
  • Trädgårdsodling – specialisering (TRRTRA00S4) 100p – Inriktning Market Gardening

Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Jonas Unger

Utbildningsansvarig, yrkeslärare

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer