Lantbruksdjur - specialisering

Två kalvar tittar in i kameran

Studieperiod

Det finns för närvarande ingen planerad kursstart

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans

Kursen Lantbruksdjur - specialisering passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att exempelvis starta eller överta ett lantbruksföretag eller läsa vidare. Den passar även dig som redan har en anställning inom lantbruk men vill stärka din kompetens.

Om utbildningen

Kursen tar upp lagar och bestämmelser i samband med djurhållning. Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Djurens beteende och grundläggande behov. Inhysning och stallmiljö. Djurhälsa och smittskydd. Skötsel och utfodring. Fortplantning och avel. Produktionsuppföljning. Kvalitetssäkring och livsmedelssäkerhet. Läs mer om kursinnehållet hos Skolverket (LANLAN00S).

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning. Utbildningen är indelad i block/kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa alla kurser som ingår i utbildningen eller ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens. Blocken följer på varandra i ett rullande schema över läsåren.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna.

Utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Roland Johansson

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer