Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Grundkurs trädgård

Elev sitter ner och planterar krukade buskplantor

Vill du jobba med skötsel av grön utemiljö och kunna söka jobb i stora delar av branschen? I Grundkurs trädgård får du allsidig trädgårdsutbildning med spetskunskaper inom den gren av branschen du själv väljer.

Under utbildningen kommer du få goda kunskaper inom skötsel av utemiljöer. Du kommer lära dig om olika skötselåtgärder och hur du väljer skötsel utifrån växternas växtsätt, funktion och livsmiljö. Vi arbetar med beskärning av träd och buskar och du får lära dig om hur olika växter reagerar på olika beskärningsåtgärder. Du får också lära dig planera och strukturera ditt arbete, samt få chansen att fördjupa dig inom en vald gren inom branschen t.ex. parker, kyrkogårdar eller privata trädgårdar. Du kommer också få lära dig mer om trädgårdshistoria, människors behov av gröna miljöer, samt få kunskaper om hårdgjorda ytor. Du får också en breda kunskaper om växter och hur man använder växter på bästa sätt i utemiljöer.

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med åtta till nio platsbundna träffar om vardera tre sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 500 poäng vilket innebär 50 veckor och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

På träffarna arbetar vi med olika praktiska moment på våra skolanläggningar. Det kan vara tex. beskärning, gräsklippning, trimning, skötsel av rabatter och plantering av växter. Du lär dig om växter både i klassrum och i fält. I vår markbyggnadshall arbetar vi med plattsättning, sättning av gatsten och får praktisera ergonomi och säkerhet. I det praktiska arbetet följer vi årstiderna och arbetar med olika skötselmoment som är typiska för säsongen. Det finns gott om tid för att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra trädgårdsintresserade.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna.

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper i din utbildning tex parker, kyrkogårdar, privata skötselföretag eller andra trädgårdsanläggningar. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

När du är klar med din utbildning kan du exempelvis arbeta som park- eller kyrkogårdsarbetare eller starta eget företag inom trädgårdsbranschen.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på vår anläggning Uddetorp i Skara eller Sötåsen i Töreboda. Där vårstarten är på Uddetorp och höststarten på Sötåsen. Några moment kan förläggas på våra systeranläggningar och det kan även förekomma studiebesök på trädgårdsanläggningar, parker eller kyrkogårdar i närområdet. 

Film - vi berättar mer om våra utbildningar inom trädgård och odling

Studieform

Semidistans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser- 500 poäng

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis

Studieperiod

2024-02-19 – 2025-01-31, inga lov

Ansökningsperiod

2023-11-01 – 2023-11-30

Framtida beslutade utbildningstarter går att se i Alvis under respektive utbildning.

Ida Skog

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-10-26 13:56