Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Butiksäljare och rådgivare, djuraffär

Älskar du alla slags sällskapsdjur och vill jobba med service som butiksäljare och rådgivare i djuraffär? Utbildningen Butiksäljare och rådgivare, djuraffär har fokus på kanin, gnagare, hund och katt samt berör även reptiler, fåglar och fiskar.

Under utbildningen kommer du att få kunskap om de lagar och regler som gäller för försäljning av levande djur och drift av djurbutik. Du lär dig skötsel av djur och anläggningar, hygien och smittspridning, djurhantering och förståelse för djurs beteenden och livsmiljö. Vi går igenom produktkunskap och du lär dig om foder och näringsämnen. Utbildningen ger dig också kunskap om kundbemötande, konsumentlagar, säljetik samt olika betalningssätt och betalningsformer. Utbildningen är godkänd av Jordbruksverket och avslutad, godkänd utbildning ger därmed det intyg som krävs för att yrkesmässigt få bedriva handel med djur. 

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med åtta platsbundna träffar om vardera två-tre sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 500 poäng vilket innebär 50 veckor och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).  

På träffarna utgår vi från våra naturbruksskolor Uddetorp och Sötåsen där vi har lektioner i våra djursalar och i vårt djurhus. Vi arbetar främst med praktiska moment som till exempel städning av burar, utfodring, hantering av djur, läsa och tolka djurs signaler. Det finns gott om tid att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra djurintresserade. 

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (rekommenderas) eller surfplatta (ej läsplatta) samt internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna. 

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för genomförande av praktiska moment som inte går att genomföra på skolan men även för mängdträning och ett ökat lärande. APL:en gör du på en arbetsplats som stärker dina kunskaper i din utbildning där vi helst ser att du är inom zoohandel. Se även din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.  

Beroende på förkunskaper har du efter avslutad utbildning goda förutsättningar för anställning eller är på god väg till att starta eller driva ett företag i branschen. 

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på våra anläggningar Uddetorp i Skara och Sötåsen i Töreboda. Under utbildningen kan det även förekomma studiebesök.

Studieform

Semidistans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser - 500 poäng (50 veckor)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av cirka 20 heldagar APL.

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis https://vgr.alvis.se/

Studieperiod

För tillfället finns ingen planerad start, men information kommer. 

Hur lång är utbildningen?

50 veckor, inga lov.

I vilken takt läser man?

Utbildningen går på halvtid

Vart är träffarna?

De skolförlagda träffarna sker vid förvaltningens Naturbruksskolor på Uddetorp och Sötåsen. De träffar som sker på distans kommer att vara via videolänk.

Hur läser man när man inte är på plats på skolan?

All kommunikation och kontakt med lärare samt utbildning sker via vår läroplattform.

Kan man läsa utbildningen bara på distans och inte komma på träffarna?

Nej. Träffarna på skolan är obligatoriska.

Vad läser man i utbildningen?

Utbildningen berör bland annat följande områden: Kundbemötande, försäljning, rådgivning, produktkunskap, säljetik, sällskapsdjurens beteende, hantering hund, katt och smådjur, skötsel och omvårdnad, foderkunskap, lagar och regler, ergonomi och säkerhet samt hygien och smittskydd.

Ingår någon praktik/APL?

I utbildningen ingår 20 dagar arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger en första inblick i branschen.

Vilka förkunskaper krävs?

Du ska vara minst 20 år. Du skall ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasial utbildning

Hur många poäng läser man?

500 gymnasiepoäng

Behöver man en dator?

Du behöver ha tillgång till en dator (rekommenderas) eller surfplatta (ej läsplatta) för hemstudier men även delvis på träffar.

Kan man söka CSN?

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Behöver man köpa någon kurslitteratur?

Eventuell kurslitteratur och material som inte tillhandhålls av skolan meddelas vid respektive kursstart.

Kostar utbildningen något?

Utbildningen är kostnadsfri för dig OM din hemkommun godkänner din ansökan. Det finns ingen möjlighet att själv finansiera din utbildning.

Vad behöver jag tänka på med min studieekonomi?

Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du själv.

Kan man bo på skolan?

Nej, skolan har ingen möjlighet att erbjuda boende under träffarna.

Får man betyg i gymnasiekurserna?

Ja, man får betyg efter avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända betyg E, D, C, B och A. Betyg F innebär underkänd kurs.

Kan jag jobba samtidigt som jag studerar?

Distansstudier är krävande och lägger ett stort ansvar på eleven. Den studerande behöver vara strukturerad och målmedveten för att lyckas med sina studier. Studierna bedrivs på halvtid och innebär att den förväntade studietiden är 2,5 arbetsdag/vecka. Många av våra elever jobbar dock vid sidan av studierna så om det är möjligt att jobba samtidigt är upp till individen själv att avgöra.

Evelina Låås

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-10-16 09:00