Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handelsträdgård – Lärling

florist sitter vid bord med blomster

Vill du ha ett varierande serviceyrke med försäljning i trädgårdsbutik, ett garden center?Handelsträdgård – Lärling är en yrkesutbildning som ger dig en god grund med både trädgårds- och floristkunskap. Du får genom lärlingsformatet en nära relation med branschen och blir en del av personalen under din APL.

Utbildningsformen lärling passar dig som vill:

  • Studera på heltid, 100% studietakt. Du är i gång måndag till fredag med APL alternativt på plats i skolan eller har självstudier på distans.
  • Vill arbeta i ett grönt serviceyrke med försäljning där kunden är i fokus.
  • Har god social kompetens och arbetar väl i grupp som självständigt.
  • Vill utvecklas/studera direkt på en arbetsplats i branschen.
  • Har grundläggande IT-kunskap då du under utbildningen arbetar till stor del online över dator där all kontakt med lärare sker i skrift och i digitala möten. I lärplattformen finns studiematerial att tillgå och alla uppgifter under utbildningen sker där

Utbildningens innehåll

Utbildningen ges som lärlingsutbildning i 100% studietakt med sju till åtta platsbundna veckoträffar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 800 poäng vilket innebär 40 veckor. 70% av utbildningen består av arbetsförlagt lärande (APL, praktik) som sker veckovis om 4-5 dagar i veckan efter schema. 30% är på skola i kombination med studiedagar på distans.

Handelsträdgård - Lärling är en utbildning där du större delen av utbildningstiden är på en eller flera arbetsplatser och tränas in i yrket i direkt anslutning till kunder på en handelsträdgård, Garden Center eller blomsterbutik. En sammansatt utbildning för att ge dig förutsättningar att på bästa sätt ge trädgårdens kunder god service. Utifrån säsongens skiftningar lär du dig möta kunder och hjälpa dem med växtförslag till trädgården, råd inom odling och beskärning. Du lär dig binda buketter av odlade snittblommor, plantera och skapa blomstergrupper samt dekorationer av fräscha snittblommor. Du lär dig också binderier för olika tillfällen såsom begravningsbinderier och säsongsbetonade arbeten. Du lär dig ett brett växtsortiment där du också får träna dig i identifiering, skötsel och förökning av trädgårdsväxter. Du lär dig skapa funktionella och estetiska miljöer i trädgården genom växtkännedomen. Du är med och odlar och driver upp säsongsblommor och snittblommor för skörd till floristarbeten. Där lär du dig även jordbearbetning, jordblandningar, bevattning och gödsling. Under kursen Beskärning och trädvård lär du dig grunderna inom beskärning av fruktträd, häckar och buskar.

Platsbundna träffar

På de platsbundna träffarna som sker vid 7-8 tillfällen arbetar vi med olika praktiska moment varvat med genomgångar och föreläsningar. Du lär dig då både i klassrum och i fält under alla årstider, med olika moment såsom förkultivering, sådd av sommarblommor, blommor till snitt, skötsel av rabatter och planteringar med växter, jordbearbetning, fältstudier med beröring av växtskydd, trädgårdars olika lägen med växtval utifrån jord, sol, vind, vatten och härdighet. Du får också lära dig binda säsongsvarierande buketter, dekorationer och kransar och andra typer av binderier av naturmaterial och odlade snittblommor där vi arbetar med klassiska tekniker och stilar men också utifrån dagens trender.
I utbildningen följer vi årstiderna och arbetar med olika moment specifika för säsongen under platsträffarna oavsett om det rör sig om trädgårdsarbete eller blomsterbinderi där snittblommorna varierar efter årstiderna med sitt utbud.

Närvaro under platsträffar är av stor vikt då bedömningsmoment förekommer likväl träningsmoment.

Studier på distans

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning och i Microsoft 365 för alla inlämningar och redovisningar i respektive kurs. Du behöver därför ha tillgång till en dator (ej surfplatta), och internetuppkoppling, telefon/kamera för fotodokumentation för att delta. Vi ses i digitala möten för genomgångar, avstämningar, och för trepartssamtal under din APL. En fristående eller inbyggd webbkamera och headset är då av behov.

På distans jobbar vi löpande med kursuppgifter mellan träffarna och under/på din APL. Inlämningsuppgifter består av undersökande fältuppgifter, teoretiska frågor, att självständigt reflektera och analysera teori och praktik och dra slutsatser. Muntliga redovisningar förekommer och arbete i diskussionsforum. Likaså arbetar vi löpande med vetenskapliga namn (latin) och identifiering gällande trädgårdsväxter, snittblommor och krukväxter under utbildningen där du på din APL möter och arbetar med växterna dagligen under olika säsonger.

Under din utbildning är det viktigt att du tar ansvar för dina studier, följer studieplaneringen och får in en god studieteknik då teori hela tiden varvas med praktisk kunskap under din APL och är med i verksamheten.

Schemalagda studiedagar förekommer under utbildningen och sker på distans. Vi arbetar i Microsoft 365 för alla inlämningar och redovisningar; word, powerpoint och PDF-format. Våra digitala möten sker i Teams.

APL

Utbildningen består av 70% APL, arbetsplatsförlagt lärande. Utgångsläget är att följa arbetsplatsens arbetstider där du i grunden är på din APL 8 timmar per dag exklusive raster 4-5 dagar i veckan efter schema. Under din APL har du också hela tiden kontakt med skolan och arbetar digitalt på lärplattformen.

Att studera på en arbetsplats innebär att du läser teori parallellt med dina APL-dagar i mötet med praktiskt arbete på arbetsplatsen. Du följer under hela utbildningen en studieplanering som väver ihop bransch med skola. Du arbetar med kursmål under din APL samtidigt som du är med i verksamheten och arbetsplatsens vardag med personal och handledare. Där kommer du bli en del av en arbetsgrupp och följa säsongens arbetsuppgifter.

Du gör APL på en arbetsplats med arbetsuppgifter inom relevant ämnesområde, en handelsträdgård med plantskoledel samt butik med snittblommor och krukväxter. En APL-plats ordnas i samråd med skolan på en ort nära dig.

Arbete efter utbildningen

När du är klar med din utbildning kan du arbeta som försäljare i en handelsträdgård, ett garden center.

Yrket

Arbetet innebär mycket kundkontakter och det är viktigt att ge bra service. Arbetstiderna är oregelbundna, butikerna är öppna helger och kvällar och arbetsbelastningen kan vara hög under olika säsonger och storhelger.

I arbetet ingår alla uppgifter som förekommer i en butik. Man tar emot, packar upp och prismärker växter och andra varor. Man arbetar med att exponera varorna i butiken, ge service och ta betalt av kunder. Även administrativa uppgifter som att köpa in varor ingår. Du arbetar med skötsel av trädgårdsväxter, snittblommor och krukväxter, men också binderier och plantering av växter. Arbetet innebär inom- och utomhusjobb med stor bredd på arbetsmomenten, allt från tunga lyft till att rensa ogräs i krukor och gångar, där utomhusuppgifterna kan skifta fort på grund av väder och vind. Inomhusarbetet kan innefatta att binda buketter och att stå i kassa.
Att jobba som florist i butik är ett kreativt jobb som kräver färg- och formkänsla och att möta kundens önskemål. I en handelsträdgård som butiksäljare möter du kunder och arbetar såväl med trädgårdsväxter som snittblommor och krukväxter och inte minst interiörer och trädgårdstillbehör, stora som små.

Antagning

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kan välja att ha din APL i närområdet till din hemort och undervisning sker på vår anläggning Uddetorp i Skara. Det kan även förekomma studiebesök på odlingar, trädgårdsanläggningar, parker och handelsträdgårdar i närområdet.

Liknande utbildning

För dig som inte har möjlighet att studera på heltid finns utbildningen Handelsträdgård på 50% studietakt som omfattar 500 poäng.

Film - vi berättar mer om våra utbildningar inom trädgård och odling

Studieform

Lärlingsutbildning - 70% APL och 30% distansstudier med platsbundna träffar

Studietakt

100%

Kurser - 800 poäng

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis

Studieperiod

2024-09-02 – 2025-06-06

Ansökningsperiod

2024-04-15 – 2024-05-15

Ida Skog

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-10-16 09:15