Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patient begick självmord efter utskrivning

Patienten hade vårdats på en psykiatrisk vårdavdelning på grund av allvarlig självmordsrisk. En tid efter utskrivningen begick patienten självmord. Öppenvården blev inte kontaktad enligt gällande rutin i samband med patientens utskrivning, vilket resulterade i försenad uppföljning.

Vidtagna åtgärder

Den händelseanalys sjukhuset genomfört lyfter fram följande åtgärder:

  • ökat fokus på att involvera närstående,
  • uppdatera kunskapen om vikten av att ge patienten en tid för återbesök i samband med utskrivning, samt
  • betona vikten av att följa regionala medicinska riktlinjer om akut självmordsbenägenhet hos vuxna.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. Enl IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

 

Senast uppdaterad: 2019-01-08 14:28