Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Felaktigt bedömd och opererad tillväxt

Patienten hade remitterats till Kungälvs sjukhus från vårdcentralen, då hen hade en snabbt tillväxande förändring i fettväven. Förändringen bedömdes och opererades som en fettvävsknuta, men en cellprovstagning visade senare att det rörde sig om en elakartad tumör. Patienten fick omopereras och strålbehandlades därefter. Senare visade det sig att patienten även drabbats av dottertumörer i lungan.

Vidtagna åtgärder

En utredning visar att utredningsgången för denna patientgrupp har förbättrats efter införandet av samordnare och standardiserade vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer. Vidare har ett förtydligande gjorts kring ansvarsfördelningen för uppföljning av gjorda undersökningar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Rubrik justerad 2019-09-04.

Senast uppdaterad: 2019-08-26 15:07