Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fördröjd behandling

Patienten sökte vård på akutmottagningen på grund av buksmärta. Under utredningen framkom misstanke om njurbäckeninfektion samt misstänkt hinder i urinvägsledare. Kirurgläkaren bedömde att det inte var aktuellt med någon åtgärd eller uppföljning av det misstänkta hindret.

Patienten fick fortsatt vård på medicinkliniken, men försämrades under de följande dagarna. Den femte dagen togs kontakt med urolog som bedömde patienten och beslutade om avlastning av njuren, därefter fortsatt behandling mot infektion. Patienten avled den 15 dagen i multiorgansvikt.

Fördröjningen av den avlastande behandlingen av njuren kan ha påverkat utgången för patienten negativt. Vidare konstateras att patienten har varit inlagd flera olika vårdavdelningar under den 15 dagar långa vårdtiden, vilket ställer stora krav på informationsöverföringen mellan enheterna.

Vidtagna åtgärder

Översyn av informationsöverföring mellan enheterna, samt översyn av rutinerna kring dokumentation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Senast uppdaterad: 2019-11-26 14:33