Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patient begick självmord efter vårdtiden

Patienten hade vårdats inom den psykiatriska kliniken. En fortsatt uppföljning planerades efter det att vårdtiden avslutats. Uppföljningen dröjde dock, och patienten begick självmord innan återbesöket.

Vidtagna åtgärder

En händelseanalys har genomförts. Denna resulterade i förändrade rutiner och remisshantering där det betonas att denna patientgrupp ska ha ett återbesök inom en vecka efter utskrivning från heldygnsvården.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Senast uppdaterad: 2019-07-04 09:33