Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Symtom feltolkades

Patienten i fråga sökte vård på akutmottagningen, då hen fått en remiss från vårdcentralen där man ställde frågan om patientens symtom kunde tyda på lunginflammation. Efter undersökning och provtagning på akutmottagningen tolkades patientens symtom som sekundära till influensa, varpå patienten fick åka hem igen. Efter två dygn återkom patienten till akutmottagningen – återigen på remiss från vårdcentral – men nu med försämrat hälsotillstånd. En lungröntgen visade på misstänkt lunginflammation. Patienten lades in för fortsatt vård, men då hen försämrades ytterligare överflyttades patienten till intensivvårdsavdelningen för fortsatt behandling med bl.a. respirator. Patienten förbättrades sedan och kunde efter en tid återgå till hemmet.

Vidtagna åtgärder

En händelseanalys har genomförts. Där föreslås en översyn av introduktionsprogrammet inför tjänstgöring på akutmottagningen; med utbildningsinsatser om influensa samt förtydligande av handledning och utbildning på akutmottagningen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO har ännu inte fattat beslut i ärendet.

Senast uppdaterad: 2019-08-26 14:58