Ett spadtag för framtidens elnät i Västsverige

Publicerad:
Från vänster: Lars Edström, VD Göteborg Energi Nät, Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör Länsstyrelsen Västra Götaland, Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande VGR, Jan Hallberg (M), styrelseordförande Göteborg Energi och Per-Anders Gustafsson, VD på Göteborg Energi.
Fotograf: Staffan Lund/VGR

Idag inleder Göteborg Energi arbetet med de förstärkningar av elnätet som krävs för att ansluta Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik i Torslanda, Göteborg. Förstärkningarna är också avgörande för den fortsatta elektrifieringen av industri och transporter i Västsverige.

- Dagens spadtag är ett av flera kommande spadtag vi gör i Västsverige för en stärkt elinfrastruktur. Det är framför allt ett spadtag för att behålla dagens arbetstillfällen, och ett spadtag för alla arbetstillfällen vi vill skapa i Västsverige, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande VGR. Industrins omställning i Västsverige säkrar inte bara ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv. Det möjliggör också utvecklingen av helt nya industrigrenar genom de batterifabriker vi ser växa fram i Västsverige, fortsätter Helén Eliasson.

Elektrifieringen av nya och befintliga industrier i Västra Götaland bäddar för en långsiktigt hållbar utveckling med stärkt konkurrenskraft och tusentals nya jobb.

- Om vi klarar utmaningen att förse industrins behov av fossilfri el de kommande tio åren har Västra Götaland stora möjligheter att även i framtiden vara en globalt ledande industriregion, säger Helén Eliasson.

Elbehovet i Göteborg och Västra Götalands län väntas fördubblas fram till år 2030. För att möta utvecklingen krävs en snabb utbyggnad av elnätet på lokal-, regional- och nationell nivå.

Frågan är fokus för samarbetet i ACCEL (Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland) där en rad samhällsaktörer och näringsliv kraftsamlar för hållbar tillväxt och leds av VGR och Länsstyrelsen tillsammans med Svenska kraftnät.

Kraftsamling elektrifiering

ACCEL

Viktor Walter

Regionutvecklare - energisystem – elnät, Processledare ACCEL

Telefonnummer

Staffan Lund

Regionutvecklare

Telefonnummer