Accelererad elnätsutveckling i Västra Götaland - ACCEL

ACCEL är en samverkansarena för accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland och drivs av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät. Fotokälla: Svenska kraftnät

ACCEL är en samverkansarena för snabbare elnätsutveckling i Västra Götaland och drivs av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät. Tanken med ACCEL är att tillsammans hitta lösningar och dela erfarenheter med fokus på en ökad elnätskapacitet kopplat till industrins och transportsektorns elektrifiering.

Utbyggnad av elnätet är en förutsättning för en storskalig elektrifiering där elbehovet på sikt kan mångdubblas. För att möta det snabbt växande elbehovet krävs en robust och pålitlig tillförsel av el. Det är en förutsättning för att företag ska våga etablera sig och göra nödvändiga satsningar på elektrifiering.

Vi analyserar de framtida behoven i Västra Götaland och för dialog med myndigheter och andra aktörer på den svenska elmarknaden om hur utbyggnaden av elnät kan skyndas på.

Västsverige är en industriell motor för Sverige. När fordonsindustri, kemi- och petrokemisk industri, annan tillverkningsindustri samt transportsektorn ska ställa om till en fossilfri framtid innebär det ett elbehov som motsvarar flera mellanstora städer. Därför behövs en stärkt dialog om nätutbyggnad för ökad elektrifiering i Västra Götaland för att klara utmaningen.

Aktuellt:

Vår nya rapport Framtidens elförsörjning i Västra Götaland, släppt tilsammans med Länsstyrelsen och Svenska kraftnät inom samarbetet ACCEL samt seminarie kopplat till temat här. 

Tidigare nyheter:

Svenska kraftnät startar nytt jätteprojekt | Svenska kraftnät (svk.se)

Svenska kraftnät om Skogssäter–Ingelkärr | Svenska kraftnät (svk.se)

Svenska kraftnäts pressmeddelande startskott ny kraftledning i Västra Götaland 2023-03-08

VGR:s pressmeddelande om ACCEL 2022-09-22

ACCEL framtidens elförsörjning i Västra Götaland seminarie från 2024

ACCEL uppstartskonferens 

VGR, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät var värdar för uppstartskonferensen för ACCEL på Chalmers Conference i Göteborg. Förmiddagen inleddes av Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen, Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götalands län och Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät.

Andra medverkande i programmet var  företrädare från Göteborgs Hamn, AB Volvo, NOVO Energy AB, Vattenfall, Borealis och många fler.

Presentationerna från uppstartskonferensen

Film från uppstartskonferensen för ACCEL, del 1

Film från uppstartskonferensen för ACCEL, del 2

 

 

Jesper Blomqvist

Regionutvecklare – processledare ACCEL, Klimat 2030

Telefonnummer

Viktor Walter

Regionutvecklare - energisystem – elnät, Processledare ACCEL

Telefonnummer