Kontakt

Förtroendevalda revisorer

Regionfullmäktige i Västra Götaland utser elva revisorer som tillsammans utgör revisorskollegiet. Revisorskollegiet granskar alla regionens nämnder, styrelser och kommittéer. De granskar också bolag och vissa stiftelser.

Revisorskollegiet - länk till politikerregistret

Revisionsenheten

Vid revisionsenheten finns 14 anställda, varav 11 är yrkesrevisorer. De är stationerade vid kontoren i Vänersborg, Göteborg och Skövde. Utöver den revision som utförs i egen regi upphandlas både redovisnings- och verksamhetsrevision från externa revisionsbolag.

Ledning

Revisionsdirektör Vilhelm Rundquist
Telefon: 0767 - 80 85 06
E-post: E-postadress 

Kansli

Samordnare Anita Larsson
Telefon: 010 - 441 05 90, 0727 - 21 84 09
E-post: E-postadress

Samordnare Annelie Andersson
Telefon: 010 - 441 05 91, 0706 - 03 88 74
E-post: E-postadress

Yrkesrevisorer

Kari Aartojärvi                               
Telefon: 0705 - 13 83 10
E-post: E-postadress

Martin Andersson
Telefon: 0700 - 82 29 47
E-post: E-postadress

Ulf Aronsson
Telefon: 0761 - 30 33 12
E-post: E-postadress

Karin Norrman Elgh, föräldraledig t.o.m. januari 2018
Telefon: 0700 - 20 59 68
E-post: E-postadress

Marianne Förars
Telefon: 010 - 441 30 22, 0708 - 87 56 61
E-post: E-postadress

Andreas Ivarsson
Telefon: 0700 - 82 43 64
E-post: E-postadress

Marit Käppi
Telefon: 0709 - 20 69 65 E
E-post:
E-postadress

Anna Ljungkvist
Telefon: 0700 - 85 25 19
E-post: E-postadress

Kristoffer Lundqvist
Telefon: 0700 - 85 25 18
E-post: E-postadress

Josephine Massie
Telefon: 0769 - 40 29 33
E-post: E-postadress

Thomas Vilhelmsson
Telefon: 0767 - 80 26 48
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-25 12:53