Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är hantering av information på ett säkert sätt. Korrekt och riktig information ska nå rätt mottagare i rätt tid samt vara skyddad för obehörig åtkomst och förstörelse, samtidigt som den personliga integriteten värnas.

Riktlinjer för informationssäkerhet

För att du lättare ska hitta hur ledningssystemet för informationssäkerhet fungerar presenterar vi här Informationssäkerhet och dataskydd - Regional riktlinje 2023-2027

Rutiner i ledningssystemet uppdateras löpande.