VGR först i Sverige i europeisk festivalgemenskap

Nu går Västra Götalandsregionen (VGR) med i EFFE Seal, en europeisk festivalgemenskap för städer och regioner. VGR blir därigenom den första svenska medlemmen. – Här får vi tillgång till ett imponerande nätverk för kunskapsdelning och gemensamma aktiviteter, säger Katti Hoflin, kulturchef.

I Västra Götaland finns över 200 kulturfestivaler och evenemang med festivalliknande upplägg. Västra Götalandsregionen har sedan 2017 drivit en festivalplattform för riktat stöd till dessa arrangörer, något som är unikt bland Sveriges regioner. 

Nu är VGR inbjuden till The EFFE Seal for Festival Cities and Regions och har undertecknat en gemensam överenkommelse att med en gemensam värdegrund arbeta för ett rikt och hållbart kulturfestivalliv. 

Genom detta vill VGR skapa sammanhållning och kontakt med andra platser i Europa som jobbar mot samma mål.  

– För festivalerna öppnar sig fler möjligheter att synas internationellt, hitta utlysningar och konstnärliga samverkansprojekt. Med en gemensam handlingsplan kan vi även utveckla utbyten på fler nivåer, mellan städer, publik, artister och andra aktörer, säger kulturchef Katti Hoflin.   

Ett konkret verktyg i EFFE Seals arbete är hemsidan festivalfinder.eu, där besökaren kan söka fram festivaler av olika slag, över hela Europa.  

– Här kommer vår region att få en egen startsida. Flera festivaler i länet finns redan med och är sökbara, till exempel Nordic Song Festival i Trollhättan, musikfestivalen Kontinent Dalsland i Dals Långed och Seriefest i Väst i Göteborg, säger Carita Forslund, som arbetar med festivalutveckling på VGR:s kulturförvaltning.  

EFFE Seal har i dag ett tjugotal medlemmar, och arbetar med att förbättra förutsättningarna för ett brett spektrum av festivaler. Man jobbar utifrån en gemensam värdegrund, bland annat kring inkludering, jämställdhet och hållbarhet.  

– Ett levande festivalliv är inte bara viktigt för konsten, publiken och kulturutövarna. Det förenar människor, och ger en ingång till att utveckla arbetet med till exempel social hållbarhet och demokrati, säger Katti Hoflin.  

Mer om EFFE Seal 

The EFFE Seal for Festival Cities and Regions bildades 2022, men grunden lades redan i EU-projektet Europe for Festivals, Festivals for Europe som startade 2015.  

Medlemsstäder och regioner: Aveiro (Portugal), Belgrad (Serbien), Bergen (Norge), Birgu (Malta), Cividale del Friuli (Italien), Edinburgh (UK), Ghent (Belgien), Girona (Spanien), Krakow (Polen), Leeuwarden (Nederländerna), Ljubljana (Slovenien), Marneuli (Georgien), Peralada (Spanien), Sagarejo (Georgien), Tartu (Estland), Varna (Bulgarien), Veliko Tarnovo (Bulgarien), Västra Götalandsregionen (Sverige) och Yerevan (Armenien).  

VGR är den första svenska undertecknaren av EFFE Seal. Överenskommelsen gäller för tre år i taget. 

Läs mer  om EFFE Seal här... 

Mer om festivalutveckling i Västra Götalandsregionen 

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete med festivalutveckling här...