Bidra till en starkare turnéstruktur för scenkonst – delta i vår arbetsgrupp

Vi söker arrangörer och yrkesverksamma aktörer inom scenkonstområdet, som kan delta i en arbetsgrupp under 2023. Deltagarna får ersättning för sin medverkan. Arbetsgruppen ses på tre fysiska möten i Göteborg under våren, och ett digitalt under hösten.

Våren 2022 genomfördes en teaterutredning på uppdrag av kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Under hösten diskuterades utredningen i dialogmöten med fältet. På de mötena kom det fram många och goda förslag på hur vi kan jobba vidare. Ett av dem är att utveckla ett nätverk för scenkonstproduktioner (inte enbart teater) för att turnera, bygga ut och stärka turnéslingor för vuxenproduktioner i regionen. Det finns redan mycket struktur och kunskap. Vi vill utgå ifrån det och se hur vi kan utveckla, samverka och stärka – inte göra nytt.

Här kommer arbetsgruppen in i bilden. Vi söker arrangörer och yrkesverksamma aktörer inom scenkonstområdet i Västra Götaland. Personer från det fria fältet med erfarenhet av att producera för turné, samt arrangörer både inom den ideella sektorn och inom kommun. Vill du vara med och bidra?

Vi kommer att ha tre fysiska träffar på Regionens Hus i Göteborg:

  • 2 mars
  • 23 mars
  • 11 maj

Samtliga möten ligger kl. 13.00–16.30.

Vi ses också digitalt den

  • 4 september

Det är viktigt att du kan delta på samtliga träffar. Ersättning och reseersättning utgår.

Anmälan och frågor skickas till camilla.eskel@vgregion.se. Sista anmälningsdag är 23 februari.