51 utvecklingsprojekt får stöd av kulturnämnden

Klanger av nutida konstmusik i Kalv, en halmspecialiserad hantverksbiennal i Bengtsfors och Sveriges största lajvkonvent i Trollhättan – det är några av de utvecklingsprojekt som nyligen beviljats stöd av kulturnämnden. Totalt har 51 projekt beviljats nära 10,5 miljoner kronor.

Kulturnämnden har avsatt 18,7 miljoner kronor för utvecklingsstöd under 2023. Stödet riktar sig till det fria kulturlivet, civilsamhället och kommuner. Kulturnämnden vill uppmuntra samverkan mellan professionella och amatörer, mellan Västra Götaland och aktörer nationellt och internationellt och över konstartsgränser genom stöd till produktioner, konstnärliga processer, festivaler, förstudier och andra kulturprojekt.

51 av höstens ansökningar har nu beviljats medel. Dit hör bland andra:

”De vandrande klangerna i Kalv”, Föreningen Kalvfestivalen, Kalv: Festivalen är en festival för nutida konstmusik. 2024 firar festivalen 20 år med ett särskilt fokus på nyskrivna verk.

”Ett resandefölje”, Svältornas Fornminnesförening, Vårgårda: Förberedelser för en föreställning där musiker från resande- och Ornungatraditionen ska mötas på scenen för en föreställning som tar avstamp i ett fotografi från 1910. Fotografiet föreställer ett norskt resandefölje med flera musikanter, och levandegörs med digital teknik under föreställningens gång.

”Halmbiennal”, Föreningen Halmens Hus, Bengtsfors: Halmbiennalen är ett arrangemang där halmens möjligheter och användning inom konsthantverk, byggnadsvård och slöjd lyfts fram genom hantverksaktiviteter, föreläsningar och workshops.

”Levande järnålder”, Falköpings kommun och Ekehagens Forntidsby, Åsarp: Utveckling av den rekonstruerade järnåldersboplatsen på Ekehagens Forntidsby för att visa hur ett hem såg ut på järnåldern och bättre spegla människornas liv.

”Prolog 2024”, Lajvverket, Trollhättan: Prolog 2024 är Sveriges största lajvkonvent och ska genomföras i Trollhättan i februari. Konventet har arrangerats i femton år och har en stark deltagarkultur där de som deltar tillsammans skapar innehållet och där fokus är att främja och utveckla lajv i Sverige.

”Trollflöjten spelar upp för Strömstad”, Föreningen StrömstadOperan, Strömstad: Ett communityprojekt inom opera, där kulturskolan, civilsamhället, näringsliv, amatörer och professionella samverkar kring uppförandet av Mozarts opera Trollflöjten i maj 2024.

XIII Borås Internationella Poesifestivalen, Albansk Kulturcenter Migjeni, Borås: XIII Borås Internationell Poesifestivalen omfattar poeter från olika länder och på olika språk och målet är att skapa broar mellan kulturer, folk och språk. Varje år har föreningen upp till 100 poeter som skickar bidrag, verk och dikter på främst albanska, svenska, bosniska, bulgariska och turkiska.

Projekten bedöms bland annat utifrån sin potential att få spridning, både regionalt och till nya målgrupper, och hur de kan gynna nyskapande i regionen. En annan viktig faktor för att få stöd är samverkan mellan olika aktörer och att de har en lokal delfinansiering.

I höstens omgång inkom 108 ansökningar motsvarande drygt 28,5 miljoner kronor.

I våras beviljades 55 projekt drygt 9,8 miljoner kronor, läs mer om dem på vår webbplats.