Festivalutveckling

Festivalplattformen verkar för festivalutveckling i Västra Götalandsregionen och vill skapa nya möjligheter för kulturfestivalerna i Västra Götaland att nätverka och förkovra sig, inhämta kunskaper och kontakter och utbyta erfarenheter.

Det finns många intressanta aspekter på festivalen som inramning för konstnärligt utövande och som mellanmänsklig mötesplats. Det är en evenemangsform som på flera sätt kan gynna de kulturpolitiska målen. Dessa handlar inte bara om konstnärlig utveckling, utan även om demokrati och vidgat deltagande, och att Västra Götaland ska vara en attraktiv region att besöka, bo och verka i.

Vi vill skapa möjligheter för kulturfestivalerna i Västra Götaland att nätverka och förkovra sig, inhämta kunskaper och kontakter och utbyta erfarenheter. Vi arbetar med exempelvis fortbildning, workshops och nätverk. 

Festivalplattformen är en utvecklingsresurs och mötesplats för kulturfestivaler i Västra Götaland och uppdraget utdelades av regionens kulturnämnd 2017.

VGR i europeisk festivalgemenskap

Våren 2024 gick Västra Götalandsregionen (VGR) med i EFFE Seal, en europeisk festivalgemenskap för städer och regioner. VGR blev därigenom den första svenska medlemmen, och har nu tillgång till ett stort nätverk för kunskapsdelning och gemensamma aktiviteter.

En kopp intill en laptop på vilken vi ser ett digitalt möte med många deltagare.

Festivalnätverket

Genom festivalnätverket kan du som är festivalarrangör i Västra Götaland få tillgång till inspiration, kunskap, samarbeten och gemenskap.

Beställ miniboken Leas festival

Vill du inspirera ungdomar till att bli arrangörer? Beställ boken Leas festival! En sannsaga i serieform, om längtan efter att det ska hända något kul där en bor och att faktiskt kunna fixa det själv!

Boka en föreläsning! Kulturarrangörens betydelse och publikutveckling

Behöver din organisation inspiration, nya infallsvinklar och inspel till idéer? Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningspaket om publikutveckling och kulturarrangörens betydelse. Utforma ett upplägg utifrån din organisations behov genom att välja ur en katalog med sju olika teman. Föreläsningarna är mycket flexibla i sitt upplägg. Kontakta oss så pratar vi om vad som passar din verksamhet bäst, vi anpassar oss efter dina behov och förutsättningar.

Carita Forslund

Konsulent

Telefonnummer