RePublik - Centrum för publikutveckling

RePublik arbetar med omvärldsbevakning, kunskapsdelning och fortbildning med syfte att utveckla kulturorganisationer utifrån ett publikperspektiv. Vi förmedlar det senaste inom publikutveckling och möjliggör kunskapsdelning. Vi finns till för alla offentliga konst- och kulturorganisationer.

Vad menar vi med publikutveckling? Jo publikutveckling är allt som:

  • Fördjupar engagemanget
  • Breddar publiken – når fler människor inom samma segment som den befintliga publiken
  • Diversifierar publiken – når människor som skiljer sig från den befintliga publiken

Varje kulturorganisation måste hitta sitt eget sätt att arbeta med publikutveckling eftersom det inte är ett färdigt koncept, utan ett sätt att tänka.

Vår roll är att samla kunskap från publikutvecklingsområdet och göra den synlig och tillgänglig. Vi kan också föra samman människor och kunskap som behöver varandra.

About RePublik - in English

RePublik - Audiences Sweden - is a centre for audience development and engagement. We promote increased and widened participation in the public culture sector and support the development of diverse and audience centered culture organisations. Learn more about us in English.


Guide i publikutveckling

Guide i publikutveckling är ett planeringsverktyg för kulturorganisationer som vill arbeta med publikutveckling. Här hittar du praktiska råd, framgångsfaktorer, fallstudier och intervjuer. Du kan använda guiden för att bygga upp en publikutvecklingsplan för hela organisationen, för en specifik gren inom verksamheten eller för enstaka evenemang – använd de delar som passar er!

Svart-vita foton på åtta ansikten.

Föreläsningsserien Publiken i fokus

Vår föreläsningsserie Publiken i fokus är en branschöverskridande kunskapsarena för publikutveckling, för svenska konst- och kulturorganisationer. Vi arrangerar tre till fyra digitala föreläsningar per år. Webbinarierna är till för dig som arbetar med publikutveckling på olika sätt - institutionschefer, kommunikationschefer, marknadsförare, producenter och programläggare.

PUBLIK – en antologi om konst, kultur och utveckling

En bild på omslaget av antologin PUBLIK.

I den här antoplogin delar tretton skribenter, både nationella och internationella, med sig av sina funderingar, erfarenheter, kunskaper och synpunkter på det omstridda begreppet "publikutveckling".

Utgiven år: 2018
Finns att beställa i tryckt format.

PUBLIK som pdf

AUDIENCE – An Anthology on Art, Culture and Development (English version)

We have invited thirteen writers from Sweden and abroad to share their thoughts, experiences, knowledge and perspectives relating to the audience. The contributors are artists, researchers and leaders in the cultural sector. Each brings their own perspective, helping to broaden, question, embrace and use the term.

Go to the anthology.

Tips och länkar

Här är fler tips och länkar till dig som är mer nyfiken på publikutveckling!

Läs gärna Steven Hadleys artikel Kulturens död? Publikutveckling, kulturell demokrati och kulturpolitik.
Steven Hadley är forskare, konsult och internationellt erkänd expert inom publikutveckling och kulturpolitik. Han skrev 2023 denna artikel på uppdrag av Region Skånes kulturförvaltning inför regionens kommande kulturplan. Syftet var att ge Skånes kulturaktörer möjlighet att diskutera och fördjupa perspektiven om breddat deltagande.
(Texten publicerad med tillstånd av Region Skånes kulturförvaltning). 

Antologi: PUBLIKUM - 15 fortællinger om publikumsudvikling
av Centrum för Konst och Interkultur (CKI) och RasmussenNordic (2023)

Den här antologin väver ihop trådarna i det skandinaviska arbetet med publikutveckling utifrån perspektiv som ledarskap, kulturpolitik, vidgat deltagande, kulturutbud och att arbeta med publiken i vardagen.

Boka en föreläsning! Kulturarrangörens betydelse och publikutveckling

Behöver din organisation inspiration, nya infallsvinklar och inspel till idéer? Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningspaket om publikutveckling och kulturarrangörens betydelse. Utforma ett upplägg utifrån din organisations behov genom att välja ur en katalog med sju olika teman. Föreläsningarna är mycket flexibla i sitt upplägg. Kontakta oss så pratar vi om vad som passar din verksamhet bäst, vi anpassar oss efter dina behov och förutsättningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut ungefär sex gånger om året. Det innehåller främst information om kommande föreläsningar i serien Publiken i fokus, men också fördjupningsmaterial och viss omvärldsbevakning. Nyhetsbrevet är till för dig som jobbar på en offentlig kulturinstitution och är intresserad av publikutveckling.

Följ oss på LinkedIn

På RePubliks LinkedInsida delar vi tips, omvärldsbevakning och nyheter om publikutveckling. Som följare är man också mer än välkommen att använda sidan som en plats att bolla funderingar med andra publikutvecklare och att dela med sig av tips och insikter.

Gå till RePubliks sida på LinkedIn. 

Johanna Hagerius

Konsulent

Telefonnummer

Anders Nilsson

Enhetschef Demokrati och samhälle

Telefonnummer