Flyktingmedicinsk mottagning - Göteborg

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 12:00
  • måndag - fredag 13:00 - 16:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 12:00
  • måndag - fredag 13:00 - 16:00

Besöksadress

Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

våning 6

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Flyktingmedicinsk mottagning
Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Verksamhetschef
Matilda Vasilis
matilda.vasilis@vgregion.se
073-694 09 95


Patient hos oss

Patient hos oss

Resursenhet för personer i etableringsprogrammet och 1 år efter
Hos oss kan du få bedömning samt hjälp och stöd kring migrationsrelaterade hälsobesvär.

När man varit i Sverige ett tag kan olika svårigheter som har skett i hemlandet, på flykten eller här i Sverige påverka hälsan och ge olika besvär.

Du kan bli remitterad hit utav din handläggare på Arbetsförmedling, Etableringsenheten (Socialtjänsten) eller kurator på din SFI-skola.

När du har blivit remitterad till oss kommer du att bli kallad till ett besök inom några veckor.

Hälsoskolan/Aktiv är en del av verksamhetens uppdrag
Hälsoskolan/Aktiv ger hälsoinformation i grupp till nyanlända och ska bidra till att stärka den enskildes egna självläkande krafter. I Hälsoskolan ingår också en träningsperiod, i samarbete med Finsam Göteborg.

Hälsoundersökningar
Vi utför en del av hälsoundersökningarna i Göteborg.

En hälsoundersökning erbjuds till nyanlända till Sverige, syftet med undersökningen är att hjälpa dig som riskerar att drabbas av sjukdom.

I hälsoundersökningen ingår samtal och provtagning. Besöket är helt kostnadsfritt för dig.

Resultatet av undersökningen påverkar inte din möjlighet att få stanna i Sverige. Migrationsverket får inte ta del av resultatet av din hälsoundersökning.

Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt LMA-kort eller id-handling samt vaccinationshandling.

Om oss

Om oss

Vi är en resursenhet för personer som deltar i etableringsprogrammet och ett år efter.

Verksamheten bedrivs i samverkan med andra myndigheter för att stärka de nyanländas hälsa och underlätta integration.

Vi utreder och behandlar migrationsrelaterad ohälsa på primärvårdsnivå. Vi erbjuder basalt psykosocialt stöd.

Vi har ett konsultativt uppdrag gentemot övrig primärvård och vårdgrannar.

Hälsoskolan aktiv är en del av verksamhetens uppdrag
Hälsoskolan aktiv ger hälsoinformation i grupp till nyanlända och ska bidra till att stärka den enskildes egna självläkande krafter.

Verksamheten är ett kunskapsstöd för övrig nära vård i Västra Götaland. 

Vad gäller flyktingar med tortyrskador ger  vi konsultation till personal och gör kliniska bedömningar av patienter. Dokumentation av tortyrskador

Vi erbjuder utbildning och konsultation när det gäller hälsoundersökningar av nyanlända.

Vi erbjuder kompletterande hälsoundersökningar till skolhälsovården i Göteborg.

För dig som remittent

För dig som remittent

Remissmall Flyktingmedicinsk mottagning Göteborg

Mottagningen är en resursenhet för flyktingar som deltar i etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen och 1 år efter. Verksamheten bedrivs i samverkan för att stärka de nyanländas hälsa och underlätta integration.

Vi tar emot remisser från handläggare på Arbetsförmedling, Etableringsenheten (Socialtjänsten) eller kurator på SFI-skola.

Övrig primärvård och vårdgrannar kan alltid kontakta oss vid frågor angående personer som deltar i etableringsprogrammet, flyktingar med tortyrskador och frågor angående hälsoundersökningar.

Utbildning och konsultation

Utbildning och konsultation

Vi arbetar konsultativt och är ett kunskapsstöd för övrig nära vård i Västra Götaland när det gäller flyktingar under etablering och 1 år efter, flyktingar med tortyrskador och hälsoundersökningar.

Konsultation

Telefon: 031-747 89 50

Konsultation när det gäller tortyrskador och dokumentation:

Kristian Svenberg, kristian.svenberg@vgregion.se

Eva Theunis, eva.theunis@vgregion.se

Studiebesök:

Monica Sigurdson, monica.sigurdson@vgregion.se

Konsultation när det gäller bokning av hälsoundersökningar, kompletterande hälsoundersökningar:

Karin Lagerkvist, karin.lagerkvist@vgregion.se

Studiebesök av sjuksköterskor/läkare när det gäller hälsoundersökningar:

Johan Falkehed, johan.falkehed@vgregion.se

 

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 12:00
  • måndag - fredag 13:00 - 16:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 12:00
  • måndag - fredag 13:00 - 16:00

Besöksadress

Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

våning 6

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Flyktingmedicinsk mottagning
Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Verksamhetschef
Matilda Vasilis
matilda.vasilis@vgregion.se
073-694 09 95


Patient hos oss

Patient hos oss

Resursenhet för personer i etableringsprogrammet och 1 år efter
Hos oss kan du få bedömning samt hjälp och stöd kring migrationsrelaterade hälsobesvär.

När man varit i Sverige ett tag kan olika svårigheter som har skett i hemlandet, på flykten eller här i Sverige påverka hälsan och ge olika besvär.

Du kan bli remitterad hit utav din handläggare på Arbetsförmedling, Etableringsenheten (Socialtjänsten) eller kurator på din SFI-skola.

När du har blivit remitterad till oss kommer du att bli kallad till ett besök inom några veckor.

Hälsoskolan/Aktiv är en del av verksamhetens uppdrag
Hälsoskolan/Aktiv ger hälsoinformation i grupp till nyanlända och ska bidra till att stärka den enskildes egna självläkande krafter. I Hälsoskolan ingår också en träningsperiod, i samarbete med Finsam Göteborg.

Hälsoundersökningar
Vi utför en del av hälsoundersökningarna i Göteborg.

En hälsoundersökning erbjuds till nyanlända till Sverige, syftet med undersökningen är att hjälpa dig som riskerar att drabbas av sjukdom.

I hälsoundersökningen ingår samtal och provtagning. Besöket är helt kostnadsfritt för dig.

Resultatet av undersökningen påverkar inte din möjlighet att få stanna i Sverige. Migrationsverket får inte ta del av resultatet av din hälsoundersökning.

Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt LMA-kort eller id-handling samt vaccinationshandling.

Om oss

Om oss

Vi är en resursenhet för personer som deltar i etableringsprogrammet och ett år efter.

Verksamheten bedrivs i samverkan med andra myndigheter för att stärka de nyanländas hälsa och underlätta integration.

Vi utreder och behandlar migrationsrelaterad ohälsa på primärvårdsnivå. Vi erbjuder basalt psykosocialt stöd.

Vi har ett konsultativt uppdrag gentemot övrig primärvård och vårdgrannar.

Hälsoskolan aktiv är en del av verksamhetens uppdrag
Hälsoskolan aktiv ger hälsoinformation i grupp till nyanlända och ska bidra till att stärka den enskildes egna självläkande krafter.

Verksamheten är ett kunskapsstöd för övrig nära vård i Västra Götaland. 

Vad gäller flyktingar med tortyrskador ger  vi konsultation till personal och gör kliniska bedömningar av patienter. Dokumentation av tortyrskador

Vi erbjuder utbildning och konsultation när det gäller hälsoundersökningar av nyanlända.

Vi erbjuder kompletterande hälsoundersökningar till skolhälsovården i Göteborg.

För dig som remittent

För dig som remittent

Remissmall Flyktingmedicinsk mottagning Göteborg

Mottagningen är en resursenhet för flyktingar som deltar i etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen och 1 år efter. Verksamheten bedrivs i samverkan för att stärka de nyanländas hälsa och underlätta integration.

Vi tar emot remisser från handläggare på Arbetsförmedling, Etableringsenheten (Socialtjänsten) eller kurator på SFI-skola.

Övrig primärvård och vårdgrannar kan alltid kontakta oss vid frågor angående personer som deltar i etableringsprogrammet, flyktingar med tortyrskador och frågor angående hälsoundersökningar.

Utbildning och konsultation

Utbildning och konsultation

Vi arbetar konsultativt och är ett kunskapsstöd för övrig nära vård i Västra Götaland när det gäller flyktingar under etablering och 1 år efter, flyktingar med tortyrskador och hälsoundersökningar.

Konsultation

Telefon: 031-747 89 50

Konsultation när det gäller tortyrskador och dokumentation:

Kristian Svenberg, kristian.svenberg@vgregion.se

Eva Theunis, eva.theunis@vgregion.se

Studiebesök:

Monica Sigurdson, monica.sigurdson@vgregion.se

Konsultation när det gäller bokning av hälsoundersökningar, kompletterande hälsoundersökningar:

Karin Lagerkvist, karin.lagerkvist@vgregion.se

Studiebesök av sjuksköterskor/läkare när det gäller hälsoundersökningar:

Johan Falkehed, johan.falkehed@vgregion.se