Flyktingbarnmottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Verksamhetschef

Matilda Vasilis

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Byfogdegatan 3D
415 05 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Flyktingbarnmottagning
Byfogdegatan 3D
415 05 Göteborg

Flyktingbarnmottagning är en resurs på specialistnivå.

Flyktingbarnmottagningen:

  • utgör en samlad barn- och ungdomsmedicinsk, samt barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens.
  • riktar oss till barn och ungdomar med en kombination av fysiska och psykiska symtom som kan ha kopplingar till migration och flyktingskap.
  • erbjuder insatser för barnet, dess föräldrar eller vårdnadshavare och ibland hela familjen.

Vi har också till uppdrag att sprida kunskap om frågor rörande migration, flyktingskap och trauma.

Söka vård hos oss

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor. Du kan nå mottagningens sekreterare på telefonnummer 070 - 020 60 26.

Vill du remittera ett barn till oss? Se gärna sidan för remittenter.

Om du blivit remitterad till oss kommer du att få en remissbekräftelse inom cirka två veckor. Om du inte får något brevsvar – hör gärna av dig för att kontrollera att remissen har kommit fram.

Vi som arbetar här

Hos oss arbetar barnläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer och sekreterare.

Matilda Vasilis

Verksamhetschef

Telefonnummer

Nadja Barenthin Lindblad

Samordnare Flyktingbarnmottagning

Telefonnummer

Mobil: 070 - 020 60 02
Administratör

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Verksamhetschef

Matilda Vasilis

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Byfogdegatan 3D
415 05 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Flyktingbarnmottagning
Byfogdegatan 3D
415 05 Göteborg

Flyktingbarnmottagning är en resurs på specialistnivå.

Flyktingbarnmottagningen:

  • utgör en samlad barn- och ungdomsmedicinsk, samt barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens.
  • riktar oss till barn och ungdomar med en kombination av fysiska och psykiska symtom som kan ha kopplingar till migration och flyktingskap.
  • erbjuder insatser för barnet, dess föräldrar eller vårdnadshavare och ibland hela familjen.

Vi har också till uppdrag att sprida kunskap om frågor rörande migration, flyktingskap och trauma.

Söka vård hos oss

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor. Du kan nå mottagningens sekreterare på telefonnummer 070 - 020 60 26.

Vill du remittera ett barn till oss? Se gärna sidan för remittenter.

Om du blivit remitterad till oss kommer du att få en remissbekräftelse inom cirka två veckor. Om du inte får något brevsvar – hör gärna av dig för att kontrollera att remissen har kommit fram.

Vi som arbetar här

Hos oss arbetar barnläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer och sekreterare.

Matilda Vasilis

Verksamhetschef

Telefonnummer

Nadja Barenthin Lindblad

Samordnare Flyktingbarnmottagning

Telefonnummer

Mobil: 070 - 020 60 02
Administratör

Telefonnummer