SRHR-bussen

SRHR-bussen på väg

SRHR*-bussen är en mobil mottagning som tar sig runt i hela Västra Götalandsregionen och finns på platser där folk rör sig i vardagen. I bussen kan du bland annat få hjälp med provtagning för könssjukdomar, samtal om sexuell hälsa, cellprovtagning och kondom- och preventivmedelsrådgivning. Alla besök i bussen är gratis.

*SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och är en del av de mänskliga rättigheterna.

Kontakta oss

Har du en fråga till oss?

E-post: srhr.buss@vgregion.se

Karin Rasper
Verksamhetschef
Mobil: 070-561 09 74
karin.rasper@vgregion.se


Chatta om SRHR-frågor

Dygnet runt kan du också ställa frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa till Liv – VGR:s digitala assistent.

Måndagar kl. 8-16 kopplas du till SRHR-bussens direktchatt med legitimerad personal, resten av tiden svarar chattroboten. I båda fallen är du som ställer frågor anonym.

Vi kan också hjälpa dig vidare till rätt vårdinstans i regionen för att du ska få den vård du har behov av.

Observera att vi inte kan ge direkta medicinska råd eller sätta diagnoser och inte heller skriva ut läkemedel eller förnya recept.

Kalender

Chatta med Liv