Tillfällig information

Kris- och traumamottagningen har stängt i sommar mellan den 22 juli och den 2 augusti.
Mottagningen öppnar igen måndagen den 5 augusti.

Kris- och traumamottagningen

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

E-post

Kontakt remissteamet
Lars Trenning 
lars.trenning@vgregion.se

Sofie Bohlinder 
sofie.bohlinder@vgregion.se

Kontakt Kris-och trauma Ung
Niklas Fors
niklas.d.fors@vgregion.se

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:45

Besöksadress

Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Kris- och traumamottagningen är belägen i gamla televerkshuset på Kaserntorget. Spårvagn 6, 11 och buss 16 hållplats Domkyrkan.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Kris- och traumamottagning Specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade
Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Patient hos oss

Patient hos oss

Specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade

Hos oss får du hjälp och stöd vid besvär som du kan få efter att ha utsatts för svåra, smärtsamma och livshotande upplevelser.

Du som har traumatiska erfarenheter kan utveckla en rad olika symptom. Ofta kan det vara svårt att förstå vad det är som händer.

Från det att remissen inkommit till mottagningen dröjer det som längst 3 månader innan du blir kallad till ett första besök. Under de första samtalen försöker behandlaren skapa sig en så tydlig bild som möjligt av dig, din situation och dina besvär för att kunna ta ställning till om Kris- och traumamottagningen är rätt plats för dig att få hjälp på.

Om oss

Om oss

Vi är en specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade som riktar sig till personer som traumatiserats av krig och tortyr och är boende i Västra Götalandsregionen.

Verksamhetsinriktning

Psykologisk och psykiatrisk utredning, behandling och rehabilitering av personer som är traumatiserade av krig och tortyr. I uppdraget ligger också konsultation, handledning, föreläsningsverksamhet och metodutveckling. Klicka på länkarna ovan för mer information.

Verksamhetsinnehåll

Vi är ett team bestående av flera yrkeskategorier där alla har psykoterapeutisk kompetens och lång erfarenhet inom området. Samtal är grunden i behandlingen och vi använder oss av olika terapeutiska metoder utifrån individens behov. Behandlingen sker individuellt eller i grupp. Vi tar även emot anhöriga till de som har en behandling hos oss.

För dig som remittent

För dig som remittent

Mottagningen riktar sig till personer som på grund av erfarenheter av krig och/eller tortyr utvecklat ett psykiskt lidande. Patienterna måste vara motiverade att genomgå behandling och ha en någorlunda stabil social situation.

Vi rekommenderar att ni som remitterar från vårdcentral låter det psykosociala teamet träffa patienten och gör en bedömning innan remiss skickas.

Exklusionskriterier

  • Allvarlig psykisk sjukdom eller störning före traumaupplevelsen
  • Psykos eller mycket låg funktionsnivå
  • Alltför osäker social situation (bostadslös, utan försörjning, med mera)

Vid frågor kontakta remissteamet eller Kris- och trauma Ung.

Använd gärna våra remissmallar som stöd när ni formulerar remiss.

Utbildning och handledning

Utbildning och handledning

En del av vårt uppdrag är att fungera som ett kunskapscentrum för frågor kring psykisk ohälsa till följd av krig och tortyr. Mottagningen erbjuder utbildningar, handledning och konsultationer.

Mottagningen anordnar regelbundet utbildningar som finns tillgängliga i Kurskatalogen.

Konsultation och handledning
Vi erbjuder psykiaterkonsultation på telefon.

Telefon: 031-747 89 60

Anne Picard, specialist i psykiatri 
anne.picard@vgregion.se

Kontakt för studiebesök
Frida Hulthén, legitimerad psykolog  
frida.hulthen@vgregion.se

 

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

E-post

Kontakt remissteamet
Lars Trenning 
lars.trenning@vgregion.se

Sofie Bohlinder 
sofie.bohlinder@vgregion.se

Kontakt Kris-och trauma Ung
Niklas Fors
niklas.d.fors@vgregion.se

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:45

Besöksadress

Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Kris- och traumamottagningen är belägen i gamla televerkshuset på Kaserntorget. Spårvagn 6, 11 och buss 16 hållplats Domkyrkan.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Kris- och traumamottagning Specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade
Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Patient hos oss

Patient hos oss

Specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade

Hos oss får du hjälp och stöd vid besvär som du kan få efter att ha utsatts för svåra, smärtsamma och livshotande upplevelser.

Du som har traumatiska erfarenheter kan utveckla en rad olika symptom. Ofta kan det vara svårt att förstå vad det är som händer.

Från det att remissen inkommit till mottagningen dröjer det som längst 3 månader innan du blir kallad till ett första besök. Under de första samtalen försöker behandlaren skapa sig en så tydlig bild som möjligt av dig, din situation och dina besvär för att kunna ta ställning till om Kris- och traumamottagningen är rätt plats för dig att få hjälp på.

Om oss

Om oss

Vi är en specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade som riktar sig till personer som traumatiserats av krig och tortyr och är boende i Västra Götalandsregionen.

Verksamhetsinriktning

Psykologisk och psykiatrisk utredning, behandling och rehabilitering av personer som är traumatiserade av krig och tortyr. I uppdraget ligger också konsultation, handledning, föreläsningsverksamhet och metodutveckling. Klicka på länkarna ovan för mer information.

Verksamhetsinnehåll

Vi är ett team bestående av flera yrkeskategorier där alla har psykoterapeutisk kompetens och lång erfarenhet inom området. Samtal är grunden i behandlingen och vi använder oss av olika terapeutiska metoder utifrån individens behov. Behandlingen sker individuellt eller i grupp. Vi tar även emot anhöriga till de som har en behandling hos oss.

För dig som remittent

För dig som remittent

Mottagningen riktar sig till personer som på grund av erfarenheter av krig och/eller tortyr utvecklat ett psykiskt lidande. Patienterna måste vara motiverade att genomgå behandling och ha en någorlunda stabil social situation.

Vi rekommenderar att ni som remitterar från vårdcentral låter det psykosociala teamet träffa patienten och gör en bedömning innan remiss skickas.

Exklusionskriterier

  • Allvarlig psykisk sjukdom eller störning före traumaupplevelsen
  • Psykos eller mycket låg funktionsnivå
  • Alltför osäker social situation (bostadslös, utan försörjning, med mera)

Vid frågor kontakta remissteamet eller Kris- och trauma Ung.

Använd gärna våra remissmallar som stöd när ni formulerar remiss.

Utbildning och handledning

Utbildning och handledning

En del av vårt uppdrag är att fungera som ett kunskapscentrum för frågor kring psykisk ohälsa till följd av krig och tortyr. Mottagningen erbjuder utbildningar, handledning och konsultationer.

Mottagningen anordnar regelbundet utbildningar som finns tillgängliga i Kurskatalogen.

Konsultation och handledning
Vi erbjuder psykiaterkonsultation på telefon.

Telefon: 031-747 89 60

Anne Picard, specialist i psykiatri 
anne.picard@vgregion.se

Kontakt för studiebesök
Frida Hulthén, legitimerad psykolog  
frida.hulthen@vgregion.se