Bildstöd

Bildstöd är ett verktyg att använda för att säkerställa att patient och personal förstår varandra. Det finns framtaget för en mängd olika verksamheter och för olika situationer.

Bildstöden nedan har LMH tagit fram. Samtliga finns på 10 olika språk; albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja. Några finns även framtagna på ukrainska och ryska. 

Var ska jag söka vård?

Bildstödsmaterial Var ska jag söka vård, för asylsökande och personer som är i Sverige utan tillstånd. 

 


Rätt till vård

Bildstödsmaterial Rätt till vård, för asylsökande och personer som är i Sverige utan tillstånd. 

 


Använd inte barn som tolk

Informationsmaterial till vårdnadshavare om att Västra Götalandsregionen inte använder sig av barn som tolkar i verksamhet som finansieras av regionen. Bildstöden finns på tolv språk här: Ej barn som tolk


På hemsidan Bildstöd i vården hittar man allt som finns framtaget men det finns också en resurs att skapa egna bildstöd och ladda hem stöd som andra har skapat. På hemsidan finns det även utbildningar och annan information som kan vara viktig att känna till. Länken hittar nu nedan:
Bildstöd i vården - Public_www (vgregion.se)