Långtidsuppföljning vid utmattningssyndrom

Syftet med studien är att undersöka konsekvenser av utmattningssyndrom över tid. Datainsamling är avslutad och analys- och skrivarbete pågår. Projektet har finansierats via ALF-medel och är unikt. Vi känner inte till att en så omfattande studie har genomförts under en sådan lång på någon liknande patientgrupp.

Projektnamn

Långtidsuppföljning vid utmattningssyndrom (LUMS)

Hur går uppföljningen till?

Vi har kartlagt vilka psykiska, kroppsliga och kognitiva symptom som kvarstår 7–10 år efter insjuknandet hos ISM patienter. Vi har även undersökt arbetsförhållanden, sjukskrivning och hur stressorer har sett ut över tid, samt patienters upplevelser av att ha haft utmattningssyndrom.

Vad händer just nu?

För tillfället pågår analys och skrivarbete.

Vad visar resultatet så här långt?

Utmattning kan ha negativa effekter under lång tid i form av kognitiva problem och trötthet. Det gör det extra angeläget att fokusera på förebyggande åtgärder mot stressrelaterad ohälsa.

Kognitiva besvär - en långtidsuppföljning vid UMS, 2021

Tio år efter att de fått diagnosen utmattningssyndrom kämpar många fortfarande med kognitiva besvär och att förändra gamla vanor och tankemönster. Men att ta sig tillbaka från utmattning kan också leda till en viktig personlig utveckling. Det är några av slutsatserna från en uppföljningsstudie av personer som tidigare behandlats på ISM. Målet med studien var att få en djupare förståelse av patienternas uppfattning av individuella aspekter som kan ha bidragit till sjukdomens utveckling, såsom personlighet och tidigare livserfarenheter, av faktorer som försvårar och underlättar tillfrisknandet samt eventuella kvarvarande konsekvenser av sjukdomen.

Utmattningssyndrom och patienters reflektioner 10 år senare, 2021

Det går att komma tillbaka i arbete och ett normalt liv efter att ha drabbats av utmattningssyndrom. Men det tar lång tid, och kräver ett bra samarbete mellan alla de instanser de drabbade är beroende av. Det berättade överläkaren Kristina Glise under ett seminarium om rehabilitering, som man kan läsa i en artikel i suntarbetsliv.

Utmattning - det går att komma tillbaka, suntarbetsliv.se, nov 2018

Sju år senare känner många sig fortfarande trötta, har koncentrations- och minnesstörningar och är mer stresskänsliga än innan de blev sjuka. Däremot är depressions- och ångestsymtomen som är väldigt vanliga vid utmattningssyndrom, i stort sett borta.

Intervju med Lilian Wiegner i suntarbetsliv 2017-03

Kontakt

Professor Ingibjörg H. Jonsdottir ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se