Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Mobiltelefon

Arbetsteknik, muskulär aktivitet och skillnader i rörelsemönster hos unga vuxna vid textning med mobiltelefon.

Titel

Technique, muscle activity and kinematic differences in young adults texting on mobile phones

Författare

E Gustafsson, Göteborgs universitet, P Johnson, University of Seattle, Agneta Lindegård, Institutet för stressmedicin Göteborg, Mats Hagberg, Göteborgs universitet

Bakgrund

Användandet av så kallad ICT teknik (Information and Communication Technology) ökar dramatisk och framförallt i de yngre åldersgrupperna. Mängden sms som skickas har också ökat lavinartat jämfört med för bara 10 år sedan.

Syfte

Att undersöka om det fanns skillnader avseende använd "arbetsteknik" mellan personer med eller utan muskuloskeletala symptom från övre extremiteten, och om det fanns skillnader i uppmätt muskelaktivitet och rörelsemönster när mobiltelefonen användes för att skicka textmeddelanden mellan ovan nämnda grupper.

Metod

Totalt 56 unga vuxna mellan 18-25 år deltog i studien. Deras individuella "texningsteknik" observerades och registrerades via ett särskilt utarbetat protokoll. Muskulär aktivitet och rörelsemönster monitorerades via EMG och så kallad elektrogoniometri.

Resultat

Det fanns skillnader i "texningsteknik" mellan personer med respektive utan symptom. I den symtomfria gruppen var det en högre andel individer som satt med stöd för ländrygg och underarm och som höll huvudet i en "neutral" position (med en mindre grad av framåtböjning) än vad som var fallet i gruppen med symtom. Vi fann också skillnader avseende muskelaktivitet och rörelsemönster. Dessa skillnader kan inte förklaras av symptomen men skulle kunna vara en bidragande orsak till att man får symtom.

Slutsats

En bättre förståelse för hur den fysiska exponeringen vid textning med mobiltelefon ser ut är viktigt för att kunna förebygga risken att drabbas av muskuloskeletala symptom från framför allt underarm och hand.

Publicerat

Ergonomics, 2011

Senast uppdaterad: 2017-03-08 13:51