Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Mental ohälsa

Självrapporterad fysisk aktivitet, men inte kondition, var signifikant relaterat till symtom på depression, ångest och utbrändhet. Även låga doser av regelbunden aktivitet verkar vara gynnsamma för psykisk hälsa

Titel

Self-reported physical activity, but not aerobic fitness, is related to mental health

Författare

Magnus Lindwall, Göteborgs universitet, Emina Hadžibajramović, Institutet för stressmedicin Göteborg, Tomas Ljung, och Ingibjörg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

En relevant, men förbisedd fråga är huruvida självrapporterad fysisk aktivitet och uppmätt kondition (aerob förmåga) är olika kopplade till psykisk hälsa.

Syfte

Att undersöka sambandet mellan psykisk hälsa och graden av självrapporterad fysisk aktivitet och kondition. Vi har också undersökt om kondition förmedlar relationen mellan självrapporterad fysisk aktivitet och mental hälsa.

Metod

Deltagande i studien var 177 frivilliga försökspersoner (49 % män, 51 % kvinnor) med en medelålder av 39 år.

Resultat

Självrapporterad fysisk aktivitet, men inte kondition, var signifikant relaterat till symtom på depression, ångest och utbrändhet. Även låga doser av regelbunden aktivitet verkar vara gynnsamma för psykisk hälsa. Således såg vi att lätt till måttlig fysisk aktivitet som utförs regelbundet är förknippad med mer gynnsam psykisk hälsa jämfört med fysisk inaktivitet. Inget stöd fanns att kondition förmedlar sambandet mellan självrapporterad fysisk aktivitet och psykisk hälsa.

Slutsats

Kondition är ett avgörande mått när man ser till de effekter som regelbunden fysisk aktivitet/träning har för somatisk ohälsa, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Det verkar som denna betydelse kan skilja sig något för mental ohälsa och att det åtminstone delvis är andra faktorer, exempelvis psykologiska faktorer, som förmedlar de positiva effekterna av regelbunden aktivitet. Enkel självrapportering av fysisk aktivitet kan således i många fall vara användbar för att mäta och följa graden av aktivitet.

Publicerat

Mental health and physical activity, 2012

Senast uppdaterad: 2017-03-09 09:36