Könshormoner och stress

Nivåer av könshormoner ökar under akut psykosocial stress hos friska män och kvinnor.

Titel

Sex steroid levels temporarily increase in response to acute psychosocial stress in healthy men and women.

Författare

Anna-Karin Lennartsson, Institutet för stressmedicin Göteborg, Mark M. Kushnir, Salt Lake City USA, Jonas Bergquist, Uppsala universitet, Håkan Billig, Göteborgs universitet och  Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

Det är väl känt att akut psykosocial stress aktiverar hypothalamus-hypofys-binjurebark axeln (utsöndring av stresshormonerna ACTH och kortisol) och det sympatiska nervsystemet. Däremot så vet man inte så mycket om vad som händer under akut psykosocial stress med hypothalamus-hypofys-gonad axeln och nivåer av könshormoner.

Metod

För att undersöka detta genomgick 39 friska individer i åldern 30-50 år (20 män och 19 kvinnor) Trier Social Stress Test, vilket är ett väl etablerat stresstest som används för att studera fysiologiska reaktioner på kortvarig psykosocial stress. Hjärtfrekvens och blodtryck registrerades under experimentets gång och blodprov togs före testet, direkt efter testet och efter 30 minuters återhämtning. Nivåer av testosteron, östradiol, androstenedion, könshormonbindande globulin (SHBG) samt stresshormonerna kortisol och ACTH mättes.

Resultat

Samtidigt som nivåer av kortisol och ACTH samt blodtryck och puls ökade när försökspersonerna genomgick stresstestet så ökade nivåerna av könshormoner i blodet, hos både män och kvinnor (se figur). 30 minuter efter att stresstestet avslutats så hade könshormonnivåerna sjunkit igen.

Slutsats

Detta innebär att även då långvarig ökad aktivitet i hypothalamus-hypofys-binjurebark axeln (höga kortisolnivåer) undertrycker aktivitet i hypothalamus-hypofys-gonad axeln (produktion av könshormoner) så kan könshormonnivåerna öka under det initiala skeendet av akut psykosocial stress. Betydelsen av ökade könshormonnivåer under akut psykosocial stress är inte klarlagd, men det kan spekuleras i att de har en funktion i att påverka känslor och beteende samt att de kan ha en skyddande funktion under akut stress.

Publicerat

International Journal of Psychophysiology, 2012