DHEA-S och stress på arbetet

Syftet med denna studie var att undersöka om nivåerna av DHEA och DHEA-S skiljer sig mellan individer som upplever stress på arbetet jämfört med de som inte gör detta.

Titel

Perceived stress at work is associated with lower levels of DHEA-S.

Författare

Anna-Karin Lennartsson, Institutet för stressmedicin, Göteborg, Töres Theorell, Stockholms universitet, Alan Rockwood och Mark M. Kushnir, Salt Lake City, USA och Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Bakgrund

DHEA och DHEA-S har skyddande och läkande funktioner i kroppen, till exempel när skadade celler repareras. Låga nivåer av DHEA och DHEA-S kopplas till ökad risk för ohälsa. En av konsekvenserna av långvarig psykosocial stress kan vara en negativ effekt på nivåerna av binjurebarkshormonerna dehydroepiandrosteron (DHEA) och dehydroepiandrosteron sulfat (DHEA-S).

Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka om nivåerna av DHEA och DHEA-S skiljer sig mellan individer som upplever stress på arbetet och individer som inte upplever stress på arbetet.

Metod

Av 172 friska män och kvinnor i åldern 25-50 år som svarat på en enkät angående långvarig stress (upplevd stress på arbetet) inkluderades de som rapporterade att de inte upplevde stress (n = 40) och de som upplevde stress (n = 41) (högsta och lägsta kvartilen) i denna studie. Nivåer av DHEA-S och DHEA mättes i blodprov taget på morgonen och nivåerna jämfördes statistiskt mellan den stressade och den icke-stressade gruppen.

Resultat

De stressade hade i genomsnitt 23 procent lägre DHEA-S nivåer jämfört med dem som inte upplevde sig stressade (p =0.010). Det var ingen skillnad i DHEA nivåer mellan grupperna. 

Slutsats

Med tanke på de skyddande funktioner som DHEA-S har, och det faktum att låga nivåer av hormonet förknippas med dålig hälsa, tyder fynden på att minskad förmåga att producera DHEA-S skulle kunna utgöra en ytterligare koppling mellan psykologisk stress och ohälsa samt påskyndat åldrande. Att ingen skillnad sågs mellan grupperna i DHEA nivåer är av mindre betydelse då DHEA-S nivåerna är 250-500ggr högre än DHEA nivåerna och DHEA-S kan omvandlas till DHEA och vice versa.

Publicerat

PLoS One, 2013