DHEA, DHEA-s och akut stress

Eftersom DHEA och DHEA-S har en motsatt effekt jämfört med kortisol så tror man att ökade DHEA och DHEA-S nivåer under akut psykosocial stress har en skyddande funktion mot stressens skadeverkningar. Den här studien tyder på att detta skydd blir mindre med ökad ålder.

Titel

DHEA and DHEA-S response to acute psychosocial stress in healthy men and women. 

Författare

Anna-Karin Lennartsson, Institutet för stressmedicin Göteborg, Mark M. Kushnir, Salt Lake City, USA, Jonas Bergquist, Uppsala universitet och Ingibjörg H. Jonsdottir Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

I studier av fysiologiska reaktioner på psykisk stress så studerar man oftast nivåer av stresshormonet kortisol. Kortisol utsöndras från binjurebarken och när vi utsätts för stressorer (sådant som gör oss stressade) så har detta hormon i funktion att mobilisera energi som behövs för att övervinna stressorn. Kortisol är ett katabolt hormon, d.v.s. det har nedbrytande effekter i kroppen. Dehydroepiandrosteron (DHEA) och dehydroepiandrosteron sulfat (DHEA-S) är andra hormoner som produceras i binjurebarken. Dessa är anabola hormoner, d.v.s. de har uppbyggande och läkande effekter i kroppen. Nivåerna av DHEA och DHEA-S är starkt åldersberoende; de är som högst hos unga vuxna och sjunker sedan ju äldre man blir.

Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka vad som händer med nivåerna av DHEA och DHEA-S under akut psykosocial stress, och om detta påverkas av individens ålder.

Metod

39 friska individer i åldern 30-50 år (20 män och 19 kvinnor) genomgick Trier Social Stress Test, vilket är ett väl etablerat stresstest som används för att studera fysiologiska reaktioner på kortvarig psykosocial stress. Hjärtfrekvens och blodtryck registrerades under experimentets gång och blodprov togs före testet, direkt efter testet och efter 30 minuters återhämtning. Nivåer av DHEA, DHEA-S, kortisol och ACTH mättes. Resultat: Resultaten visar att nivåerna av DHEA och DHEA-S ökar signifikant hos både män och kvinnor under akut stress (se figur i PDF nedan). Det fanns en stor variation i hur mycket man ökade sina nivåer, särskilt vad det gäller DHEA. Detta hängde samman med grad av generell stressaktivering dvs. vilken ökning man fick av stresshormonerna ACTH och kortisol samt hjärtfrekvensökning (ju högre ökning av dessa, desto högre DHEA ökning). Variationen i DHEA och DHEA-S ökning under stresstestet hängde också samman med ålder; ju högre ålder desto lägre DHEA och DHEA-S ökning.

Slutsats

Eftersom DHEA och DHEA-S har en motsatt effekt jämfört med kortisol så tror man att ökade DHEA och DHEA-S nivåer under akut psykosocial stress har en skyddande funktion mot stressens skadeverkningar. Den här studien tyder på att detta skydd blir mindre med ökad ålder (hos vuxna) då denna studie visar att förmågan att producera DHEA och DHEA-S under akut psykosocial stress minskar med ökad ålder.

Publicerat

Biological Psychology, 2012