Uppgiftsväxling som ger återhämtning

Uppdaterad:
Publicerad:
Kvinna i vården sitter och vilar

Under hösten 2021 har servicemedarbetare avlastat vården genom att ta över vårdnära serviceuppgifter i ett 90-tal verksamheter. En uppföljning av initiativet visar flera positiva resultat. Se filmintervju med Magnus Åkerström, utvecklingsledare och forskare på ISM, som varit ett stöd inom initiativet genom att bidra med perspektiv från forskningen.

Vad innebär uppgiftsväxling?

En tillfällig utökning av vårdnära servicetjänster med syfte att skapa möjligheter till återhämtning för vårdpersonal som under lång tid haft en hög arbetsbelastning på grund av pandemin.

Hur blev resultatet?

Förbättrade möjligheter till återhämtning, bättre nyttjande av kompetens och ökad kvalitet och effektivitet i vård- och servicearbetet var några av de positiva resultaten. 

Vad säger forskningen?

Forskning visar att uppgiftsväxling både kan vara en metod för att minska kraven på arbetsplatsen och för att öka resurserna för medarbetarna. I filmen förklarar Magnus Åkerström hur detta hänger ihop.

Läs mer om initiativet och se filmintervju med Magnus Åkerström