Aktiviteter och handlingsplan

Kraftsamling digitalisering samordnas av Västra Götalandsregionen. Aktiviteter inom kraftsamlingen kan initieras av alla berörda intressenter. Här finns en översikt av genomförda och planerade aktiviteter.

VGR samordnar arbetet med kraftsamlingen som sker i bred samverkan. Den regionala utvecklingsstrategin med målet, de långsiktiga prioriteringarna och de fyra vägledande principerna sätter ramen och riktningen för kraftsamling digitalisering. 

Digitalisering är en högaktuell fråga inom både EU och på nationell nivå. Kraftsamlingen ska bidra till att nivåer är synkroniserade genom att mål och aktiviteter. Det finns ett stort antal intressenter som arbetar med digitalisering på olika sätt.

Handlingsplan för 2023

Mejluppdateringar från Västsvensk kraftsamling digitalisering

2023 - genomförda aktiviteter

  • Digitalisering i människans tjänst 28 november 
  • Studie om digital spetskompetens färdig

2022 - genomförda aktiviteter

2021 - genomförda aktiviteter