Uppdateringar Västsvensk kraftsamling digitalisering

Här hittar du våra utskick till alla som anmält sitt intresse för att veta hur arbetet fortskrider inom Västsvensk kraftsamling digitalisering.

I mejluppdateringarna finns information från kraftsamling digitalisering med bland annat statusuppdateringar från pågående projekt, utblick och omvärldsbevakning samt information om beslut i VGR med koppling till kraftsamlingen.