Intressenter

Kraftsamling digitalisering karaktäriseras av komplexa frågor, många aktörer samt genomsyrar samhällets alla delar. Vi behöver därför snabbt kunna anpassa arbetet till förändringar utifrån behov och trender i samhället. Grunden i arbetet är dialog och samverkan. Kraftsamlingen genomförs av aktörer som på olika sätt jobbar med digitalisering i ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Det finns mer information om samverkan och nätverk under varje fokusområde. Vi behöver vara många som driver på utvecklingen åt samma håll för att skapa värde med hjälp av digitalisering. 

Intressenter

  • Kommuner, kommunalförbund, VästKom, offentliga bolag
  • VGR
  • Science park, inkubatorer och science center
  • Universitet och högskolor, forskningsinstitut och utbildningsanordnare
  • Näringslivsorganisationer, fackförbund och arbetsgivarorganisationer
  • Nätverk, föreningar och intresseorganisationer
  • Statliga myndigheter, nationell nivå och EU.
  • Nationella center

Digitaliseringsstrateger i kommunalförbunden

Fyra nya delregionala digitaliseringsstrateger ska stärka arbetet

Madelene Alfinson

Digitaliseringsstrateg Boråsregionen

Sara Herrman

Digitaliseringsstrateg Fyrbodal

Christina Thordén

Digitaliseringsstrateg Göteborgsregionen

Fredrik Edholm

Digitaliseringsstrateg Skaraborgs kommunalförbund