Västsvenska företag ska få öka takten i klimatomställningen

Publicerad:

Västra Götalandsregionens (VGR) miljö -och regionutvecklingsnämnd (MRU) har beslutat om en satsning till ett helt nytt projekt inom Klimat 2030 - Företagens klimatlöfte. Målet är att västsvenska företag antar löften som gynnar den gröna omställningen och därigenom ökar näringslivets konkurrenskraft och bidrar till ett fossiloberoende Västra Götaland.

- Omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle är något som vi gör tillsammans, och alla behöver bidra i det arbetet. Satsningen ger de små och medelstora företagen (SME) en viktig möjlighet att göra konkreta åtgärder som ger en tydlig klimatnytta för att klara de regionala klimatmålen, säger Louise Åsenfors (S), 1 vice ordförande ordförande MRU.

Kampanjen lanseras senare i vår

Projektet leds av Västsvenska Handelskammaren och ska lanseras i vår. Målet är att 100 företag antar klimatlöften, men det viktiga är dessa löften gör avtryck på riktigt. Det handlar om typiska utsläppsområden som SME har, och själva kan påverka. Inspirationen kommer från satsningen Kommunernas klimatlöften. 

VGR:s pressmeddelande 2023-03-23

Kommunernas klimatlöften - en liknande satsning

Jesper Blomqvist

Regionutvecklare – processledare ACCEL, Klimat 2030

Telefonnummer