Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Aktivitetsbaserat kontor, distans och hybridarbete

Kvinna med bildskärm i bakgrunden

Innan pandemin var trenden tydlig mot mer flexibla lösningar för kontor, där det aktivitetsbaserade kontoret var en modell.  Pandemin har inneburit en snabb övergång till distansarbete i hemmet. Oavsett vilken väg man väljer vid kontorsarbete efter pandemin, så kommer den inte att vara samma som innan. Medarbetarna som har arbetsuppgifter där man kan arbeta på distans viss del av tiden har nu förväntningar på en ökad flexibilitet även i framtiden, både när det gäller plats och tid för arbete. Vad betyder det för arbetsmiljön och vad har vi lärt oss?

Aktivitetsbaserat kontor - en kunskapssammanställning

ISM har gjort en kunskapssammanställning kring vad forskningen säger om aktivitetsbaserade kontor och dess påverkan på hälsa och välbefinnande, arbetsmiljö och produktivitet. Där finns även goda råd för förändringsarbetet före och efter genomförandet.  

Aktivitetsbaserat kontor

ISMs forskning om aktivitetsbaserat arbetssätt 

Institutet för stressmedicin bedriver följeforskning av Västra Götalandsregionens införande av aktivitetsbaserade kontor, utifrån effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet samt upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse. I det ingår även ett scenariebaserat utvecklingsarbete för att förbereda för "det nya normala" för kontor. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen

ISM:s publikationer om aktivitetsbaserat arbetssätt

Distans- och hybridarbete

Redan innan pandemin gjorde den digitala utvecklingen det möjligt att arbeta på distans, men pandemin ledde till en rekordsnabb och tämligen oplanerad övergång till hemarbete för många kontorsanställda. Vilka konsekvenser har det fått för arbetsmiljö och välbefinnande och vad behöver vi tänka på framåt? Vad innebär en övergång till hybridkontor och vad får det för konsekvenser?

Distans- och hybridarbete

Kontakt

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Annemarie Hultberg

annemarie.hultberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-06-02 08:58