Forskare och doktorander

Åtta disputerade forskare, varav en docent och en professor arbetar med ISM:s forskning i samverkan med flera olika forskargrupper nationellt och internationellt. Tre doktorander är för närvarande knutna till ISM.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33