Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För dig som är vårdgivare

Nedan följer information som är särskilt anpassad för dig som vårdgivare. Vi fördjupar oss i vissa delar av den allmänna informationen om UMS. Det finns inga säkra evidens eller prevalens siffror för UMS.

Allmän informationen om Utmattningssyndrom hittar du under Utmattningssyndrom - UMS

Diagnostik

Att ställa rätt diagnos vid stressrelaterad ohälsa kan vara knepigt då det rör sig om symtombaserade diagnoser. Ofta är det en process över tid då belastningens längd är av betydelse. Säkra evidens och prevalenssiffror för UMS saknas.

 Diagnostik

Formulär och skattningsskalor

Olika diagnostiska instrument kan underlätta vid diagnostik men inte ersätta en klinisk bedömning.

Formulär och skattningsskalor

Förloppet vid utmattningssyndrom

Förloppet över tid vid utmattningssyndrom, varierar mycket mellan olika patienter. Man kan dela in förloppet faser. Det har visat sig vara av värde att illustrera förloppet i en graf.

Förloppet vid utmattningssyndrom

Behandling/Rehabilitering

Det är viktigt med ett respektfullt bemötande och att patienten informeras om att tillståndet är känt och att prognosen vanligtvis är god över tid. Behandlingen individualiseras utifrån patientens behov. Kontinuitet vad gäller läkare och annan vårdpersonal är mycket viktigt för denna patientgrupp.

Behandling och rehabilitering vid UMS

Samsjuklighet vid utmattningssyndrom

Patienter med utmattningssyndrom har hög samsjuklighet med depression och ångestsjukdom. Endast 9% av patienter på specialistmottagningen vid ISM hade enbart UMS diagnos. I ISM:s primärvårdsstudie, var samsjukligheten med depression och ångest ytterligare något högre.

Samsjuklighet vid UMS 

Återgång i arbete

Sambandet mellan arbetsfaktorer och psykisk ohälsa är stark och  insatser på arbetsplatsen  behövs vanligtvis inför återgång i arbete.

Samverkan med arbetsplatsen

Informationsbroschyr  

Många känner behov av att läsa mer om sjukdomen. Det gäller såväl patienter, anhöriga som arbetgivare. Broschyren kan laddas ner direkt eller beställas i pappersformat.

Blir man sjuk av stress

SBU-rapport om arbetsmiljön betydelse

Arbetsmiljöns betydelse vid depression och utmattningssyndrom diskuteras i rapport från 2014. 

Arbetsmiljöns betydelse på depression och utmattningssyndrom, SBU-rapport 2014

ISM bedriver forskning inom stressområdet - utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa samt biologiska mekanismer till dessa.

ISM:s forskning om stressrelaterad ohälsa

I slutrapporten Rehabilitering och samordning utvärderas Rehsams forskningsprogram 2009-2011, där ISM deltog med ett forskningsprojekt. Här kan du även läsa om resultatet från en kunskapsöversikt av interventioner för återgång i arbete vid bland annat psykiska besvär.

Rehabilitering och samordning

Varför är ”sedvanlig" behandling inom primärvården så verksam - jämfört med tilläggsbehandlingar vid psykisk ohälsa? Om detta talade Cecilia Björkelund, specialist i allmänmedicin och professor vid Institutionen för medicin vid Göteborgs Universitet, på ISM:s nätverksträff den 9 maj 2017.

Cecilia Björkelunds powerpointpresentation 9 maj

Senast uppdaterad: 2019-06-11 16:50