För anhöriga

Söker du eller en person i din närhet vård? Kontakta vårdcentral

ISM bedriver inte längre någon patientverksamhet. I första hand rekommenderar vi att man vänder sig till sin vårdcentral vid symptom på utmattningssyndrom.

Man kan komma i kontakt med vården och de flesta mottagningar genom  att logga in i Vårdguidens e-tjänster.

Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp av en sjuksköterska att bedöma symptom eller hjälp med var man kan söka vård.

Sök hjälp i tid. Ju tidigare man får stöd desto snabbare brukar det gå att bli bra igen.


Det är svårt att se en släkting/vän trött och utmattad. Man känner sig ofta både maktlös och rädd. Vad kan man egentligen göra som anhörig till någon som blivit sjuk?

Ditt stöd är viktigt

Det är inte lätt att nå fram till en stressad person innan den blivit sjuk. Ofta leder ett påpekande bara till irritation, men att fråga hur personen återhämtar sig, kan vara en början. Sjukdom  innebär ofta en ökad belastning för dig som anhörig och det gäller i högsta grad om någon blivit sjuk i utmattningssyndrom. Det är inte du som är behandlare men du kan vara ett viktigt stöd. Det är viktigt att den sjuka upplever att hen blir bemötta med respekt och bekräftelse.

Det viktigaste är att uppmuntra till ett regelbundet liv med mat och sömn på bestämda tider. Erbjud dig att följa med på promenader och visa framförallt att du bryr dig om och förstår. Många upplever behov av hjälp med hemrelaterade uppgifter. Undvik konflikter så mycket det går. Följ med på läkarbesök och till försäkringskassan om den sjuke behöver det. Ta hjälp av släkt och vänner om du behöver för att orka själv. Ingenting blir bättre av att du också tappar energin.