Hållbart ledarskap och medarbetarskap

Att chefer påverkar arbetsmiljö, välbefinnande, stress och arbetsprestation är väl känt. Men det går inte att få till en hållbar verksamhetsutveckling eller en god arbetsmiljö utan medarbetarskap. Hållbart ledarskap och medarbetarskap är beroende av varandra. På denna sida samlas studier om chefers förutsättningar, arbetsvillkor och möjlighet att påverka sin och medarbetarnas arbetssituation.

Leda lagom många

Att ha många medarbetare påverkar såväl chefens egen arbetsmiljö som medarbetarnas och verksamhetens kvalitet. Det visar studier inom CHEFiOS från Linda Corin och Lisa Björk, men även en kunskapssammanställning om Chefer i välfärdens tjänst.

Leda lagom många

Chefer inom hälso- och sjukvård

Chefer inom hälso- och sjukvård har särskilt komplexa förutsättningar. ISM har länge ingått i nätverk som bedrivit forskning kring chefers förutsättningar, arbetsvillkor och möjlighet att påverka sin och medarbetares arbetssituation. Här har vi samlat rapporter, studiematerial mm från detta nätverk.

Chefer inom hälso- och sjukvård

Chefer och media

Möte med media är alltmer vanligt för chefer i vården och en viktig del av arbetet. Mötet med media har idag också fått betydelse for chefens psykosociala arbetsmiljö och hållbarhet då personfokuserat, negativt och kritiskt fokus i media kan vara utmanande och få vidare konsekvenser.

Chefer och media

Chefers organisatoriska förutsättningar

CHEFiOS-projektet syftade till att utveckla kunskap om sambanden mellan organisatoriska förutsättningar för chefskap och verksamhetens arbetsmiljö, hälsa och prestationer i kommunala förvaltningar.

Chefers organisatoriska förutsättningar

Chefoskopet, ett verktyg för att kartlägga chefers förutsättningar

Ett hållbart ledarskap

Det finns idag flera studier som har identifierat vilka egenskaper, kvaliteter och ledarskapsstilar som har bäst betydelse för olika önskvärda utfall i verksamheten och medarbetares hälsa och arbetsinsats. I de studier som presenteras här har man både använt begreppet hållbart och hälsofrämjande för ett sådant ledarskap.

Ett hållbart ledarskap

Ledarskap vid flexibelt arbetssätt

Att ha  medarbetare som arbetar mer flexibelt, såsom distans- hybrid- och aktivitetsbaserat, ställer nya krav på ledarskapet. Här har vi samlat några av de sammanställningar och studier som gjorts kring ledarskap vid flexibelt arbete, med fokus på hälsa och arbetsmiljö.

Ledarskap vid flexibelt arbetssätt

Medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap är direkt beroende av varandra. Det går inte att utveckla "det goda ledarskapet" utan att också utveckla "det goda medarbetarskapet" och tvärtom. Vad kännetecknar ett utvecklat  medarbetarskap och hur kommer man dit?

Medarbetarskap

Visa vägen i vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har publicerat en nulägesanalys och forskningssammanställning för att stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården. Detta  sammanfaller väl med slutsatserna utifrån de forskningsprojekt som ISM har deltagit i för att stärka chefers förutsättningar.

Visa vägen i vården

Lästips

Att leda i en komplex organisation. Lisa Björk och Fredrik Bååthe, ISM, är medförfattare i denna antologi där några av Sveriges främsta ledarskapsforskare ger ökad kunskap för att förstå, styra och hantera organisatorisk komplexitet.

Att leda i en komplex organisation, Natur & Kultur, 2018


Lisa Björk

Forskningsledare