Om oss

Gruppbild anställda ISM

ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stress, hälsa och arbetsmiljö. Tillsammans med den interna företagshälsovården Hälsan och Arbetslivet, utgör vi förvaltningen Hälsan och Stressmedicin.

Hälsan och Arbetslivet
Styrelsen för Hälsan och Stressmedicin

Forskning

Institutet för stressmedicin bedriver forskning inom stress, hälsa och företrädesvis organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Vi riktar oss till arbetsgivare, som ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och till HR-funktioner och företagshälsovård som arbetar för skapa hälsofrämjande arbetsförhållanden.

Vi vänder oss också till vårdgivare, som i sitt yrke möter stressrelaterad ohälsa. Vår stressforskning sträcker sig från hälsofrämjande och förebyggande till behandling. Hos oss finns kunskap om vad som händer i kroppen när människor utsätts för långvarig stressbelastning.

Resultaten från våra forsknings- och utvecklingsprojekt publiceras dels i svenska rapporter, dels i vetenskapliga tidskrifter.

Läs mer om ISM:s forskning
Våra publikationer

Kunskapsspridning

Vi föreläser om stress och psykosocial arbetsmiljö för nyckelgrupper inom Västra Götalandsregionen i första hand. Via vår webbplats kan du ta del av aktuell kunskap.

Stress - råd och behandling
Hälsa på arbetsplatsen
Forskaren förklarar

ISM bedriver inte längre patientmottagning

ISM bedriver sedan 2016 inte längre någon patientverksamhet. Mycket av den kunskap om stress som vi presenterar på denna webbplats kommer från forskning och klinisk erfarenhet kopplat till den verksamheten.

Söker du vård? Kontakta din vårdcentral

ISM bedriver inte längre någon patientverksamhet. I första hand rekommenderar vi att man vänder sig till sin vårdcentral vid symptom på utmattningssyndrom.

Du kan enkelt komma i kontakt med vården och de flesta mottagningar genom  att logga in i Vårdguidens e-tjänster.

Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp av en sjuksköterska att bedöma symptom eller hjälp med var du kan söka vård.

Sök hjälp i tid. Ju tidigare du får stöd desto snabbare brukar det gå att bli bra igen.


Ingibjörg Jonsdottir

Verksamhetschef ISM

Telefonnummer

Sandra Pettersson

Kontaktperson kunskapsspridning

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 07 17