Publikationer

Utöver vetenskapliga publikationer ger ISM ut olika rapporter, häften och formulär, samt medverkar i böcker, arbetsmaterial och tidsskrifter. Det handlar i första hand om forskning som ISM varit involverad i, men också relevant forskning som bedrivits av våra samverkanspartners inom områdena stress, organisation och ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa.

Samtliga pdf-filer är fria att ladda ned för personligt bruk. De flesta rapporter och foldrar kostar inget om du vill beställa dem i tryckt form, men ibland tar vi ut ett självkostnadspris, för dig som arbetar utanför Västra Götalandsregionen.

Du beställer via epost stressmedicin@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-12 09:13