Stressmedicin

bild-317499538671031_641266349627680
Detta är inget quick fix! Det behövs mer kompetens i arbetsmiljöfrågor och lösningarna är kontextberoende. Marica Heimdahl, utvecklingsledare på ISM, delade med sig av viktiga lärdomar från Arbetsmiljösatsningen inom VGR på Mötesplats Hälsa, med deltagare från hela Göteborgsregionen. Se även https://bit.ly/2Fusa28
Bra jobbat med källkritik men bara att detta föreslås är illa nog. Ingen rök utan eld. Tänkvärt att det ens diskute… https://t.co/I4Oq0Jcru8