Skattningsformulär

Som kliniker kan man ha hjälp av skattningsskalor vid diagnostiken. De är inte tänkta som screeninginstrument utan som ett komplement vid misstanke om UMS.

Självskattat utmattningssyndrom s-UMS är framtaget av en forskargrupp på ISM. Det är ett självskattningsformulär som bygger på de diagnostiska kriterierna för utmattningssyndrom. Diagnos UMS kan inte ställas enbart utifrån svaren på detta självskattningsformulär, då kriterier E och F ej är med. Testet är fritt att användas men källa ska anges.

ISM-formuläret s-UMS med minimanual

ISM-formuläret s-UMS 

Karolinska Exhaustion Disorder Scale, KEDS, har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest som visar hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom. Den som får högre poäng än 18 på testet ligger i riskzonen. Testet är validerat och fritt att använda men är inte diagnostiskt då det finns överlappning vid framförallt depressionsjukdom.

KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Prime MD är framtaget för primärvård. I kliniken kan det ge en bra översiktsbild över somatiska symtom och även ge viss fingervisning om annan psykisk ohälsa.

Prime MD Patientformulär

Prime MD Handledning

Perceived Stress Scale, PSS på svenska 

Perceived Stress Scale, PSS Instruktioner

SGPALS

Saltin-Grimby Physical Activity Scale avser att mäta hur mycket en individ rör sig på fritiden och utarbetades för att lätt kunna avläsa förändringar i aktivitetsnivå över tid. Skalan har 4 svarsalternativ och används flitigt att forskningssammanhang. Används även av praktiker (företrädesvis fysioterapeuter och arbetsterapeuter) inom primärvården.