Anja Beno

Doktorand, Läkare, Specialist i allmänmedicin

Tel: 031-342 07 08
anja.beno@vgregion.se

Forskningsområde

I mitt kliniska arbete som läkare inom Allmänmedicin har jag alltid varit intresserad av att arbeta med patienter med psykisk ohälsa. Intresset för stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom väcktes under min ST-tjänstgöring inom allmänmedicin och önskan om att fördjupa mina kunskaper inom området för att bättre förstå och kunna hjälpa patienterna.

Min forskning inom doktorandtjänstgöringen fokuserar främst på långtidsuppföljning av patienter som behandlats för utmattningssyndrom på Institutet för stressmedicin (ISM). Jag kommer bland annat titta på kvarvarande symtom, stressorer och vilka förändringar patienterna gjort i arbetslivet upp till 7-10 år efter insjuknandet.

Jag arbetar även med PRIMA-projektet, ett forskningsprojekt där man genom att tidigt involvera arbetsgivaren till patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa vill bidra till att patienter kommer åter i arbete.

Undervisning

Jag föreläser för läkarstudenter på termin sju och tio om stressrelaterad ohälsa och livsstil. Jag föreläser även för AT/ST läkare om stressrelaterad psykisk ohälsa, utmattningssyndrom och stress hos läkare.

Publicerat

Beno A, Hensing G, Lindegård A, Jonsdottir IH.
Self-reported changes in work situation - a cross-sectional study of patients 7 years after treatment for stress-related exhaustion.
BMC Public Health. 2021