Fredrik Bååthe

Medicine Doktor

Tel: 031-342 07 20
fredrik.baathe@vgregion.se

Forskningsområde / forskningsintresse

Fredrik Bååthes forskningsområde har rört läkares engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete av vårdens patientnära processer. En del av hans forskning har skett inom det interaktiva forskningsprojektet, TvärKraft, mellan ett Svenskt sjukhus och en tvärvetenskaplig forskargrupp. Forskarna har utbildningsbakgrund inom medicin och omvårdnad (läkare och sjuksköterska), psykologi, industriell ekonomi med ledarskap, samt företagsekonomi. Praktiska erfarenheter från vård, akademi och chefskap (såväl vård som industri) kombineras med vetenskaplig metodik och aktuell teori.

Fredrik Bååthe berättar i ett filmklipp om hur patientcentrerade ronder gör skillnad inom sjukvården (2017).

Publicerat

Horne, I. M. T., Veggeland, F., Bååthe, F., Drewes, C., & Rø, K. I. (2023). Understanding peer support: a qualitative interview study of doctors one year after seeking support.
BMC Health Services Research

Bååthe, F., von Knorring, M., & Isaksson-Rø, K. (2022).
How hospital top managers reason about the central leadership task of balancing quality of patient care, economy and professionals’ engagement: an interview study.
Leadership in Health Services

Montgomery A, Lainidi O, Johnson J, Creese J, Baathe F, Baban A, Bhattacharjee A, Carter M, Dellve L, Doherty E, Jendeby MK, Morgan K, Srivastava M, Thompson N, Tyssen T, Vohra V.  (2022)
Employee silence in healthcare: charting new avenues for leadership and management. 
Health Care Management Review 

Hagqvist, E., Ekberg, K., Lidwall, U., Nyberg, A., Landstad, B. J., Wilczek, A., Bååthe, F., Sjöström, M. (2022).
The Swedish HealthPhys Study: Study Description and Prevalence of Clinical Burnout and Major Depression among Physicians. Chronic Stress, 6
Sage Journals

Jacobsson, M., Härgestam, M., Bååthe, F., & Hagqvist, E. (2022). Organizational logics in time of crises: How physicians narrate the healthcare response to the Covid-19 pandemic in Swedish hospitals.
BMC Health Services Research

Bringedal, B. H., Rø, K. I., Bååthe, F., Miljeteig, I., & Magelssen, M. (2022). Guidelines and clinical priority setting during the COVID-19 pandemic–Norwegian doctors’ experiences.
BMC Health Services Reserch

Isaksson Rø, K., Magelssen, M., Bååthe, F., Miljeteig, I., & Bringedal, B. (2022).
Duty to treat and perceived risk of contagion during the COVID-19 pandemic: Norwegian physicians’ perspectives and experiences—a questionnaire survey.
BMC Health Services Research

Deilkås, E. T., Rosta, J., Baathe, F., Søfteland, E., Lexberg, Å. S., Røise, O., & Rø, K. I. (2022).
Physician participation in quality improvement work- interest and opportunity: a cross-sectional survey.
BMC Primary Care

Holmström, P., Björk-Eriksson, T., Davidsen, P., Bååthe, F., & Olsson, C. (2022).
Insights gained from a re-analysis of five improvement cases in healthcare integrating system dynamics into action research. International Journal of Health Policy and Management.
International Journal of Health Policy and Management

Rosta, J., Bååthe, F., Aasland, O. G., & Isaksson Rø, K. (2020).
Changes in work stress among doctors in Norway from 2010 to 2019: a study based on repeated surveys.
BMJ open, 2020

Holmström, P., Hallberg, S., Björk‐Eriksson, T., Lindberg, J., Olsson, C., Bååthe, F., & Davidsen, P.
Insights gained from a systematic reanalysis of a successful model‐facilitated change process in health care. Systems Re-search and Behavioral Science.
Wiley online library, 2020

Bååthe F, Rosta J, Bringedal B, Isaksson Rø
How do doctors experience the interactions among professional fulfillment, organisational factors and quality of patient care?
BMJ Open 2019

Bååthe F, Ahlborg G. Jr., Lagstrom A., Edgren L., Nilsson K 
Uncovering paradoxes from physicians' experiences of patient-centered ward-round
Leadership in Health Services, 2016
Sammanfattning på svenska

Nilsson, K., Bååthe, F., Andersson, A. E., Wikström, E., & Sandoff, M.
Experiences from implementing value-based healthcare at a Swedish University Hospital–a longitudinal interview study.
BMC Health Services Research, 2017.

Nilsson, K., Bååthe, F., Erichsen Andersson, A., & Sandoff, M. 
The need to succeed – learning experiences resulting from the implementation of value-based healthcare.
Leadership in health services - accepted for publication in, 2017

Nilsson, K., Bååthe, F., Erichsen Andersson, A., & Sandoff, M. 
Value-based Healthcare as a Trigger for Improvement Initiatives.
Leadership in health service (2017).

Bååthe F
Ph.D. Physicians' engagement Qualitative studies exploring physicians' experiences of engaging in improving clinical services and processes, Doctoral thesis 
Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Kompendiet, Gothenburg, Sweden, 2015 

Andersson, A. E., Bååthe, F., Wikström, E., & Nilsson, K. 
Understanding value-based healthcare–an interview study with project team members at a Swedish university hospital.
Journal of Hospital Administration (2015).

Bååthe F, Ahlborg G, Lagström A, Edgren L, Nilsson K
Physician experiences of patientcentered and teambased ward rounding – an interview based case-study
Journal of Health Administration, 2014
Sammanfattning på svenska

Bååthe, F., Norbäck L-E
Engaging physicians in organisational development work
Journal of health organization and management, 2013
Sammanfattning på svenska

Lindgren, Å., Bååthe F., Dellve L
Why risk professional fulfilment: a grounded theory of physician engagement in healthcare development
The International journal of health planning and management, 2012
Sammanfattning på svenska

Larsson, A., Johansson, M., Bååthe, F., & Neselius, S. 
Reducing throughput time in a service organisation by introducing cross-functional teams.
Production Planning & Control. (2012).

Övriga publikationer

Ett försök till kompletterande perspektiv på coronaviruset
Tidskriftet Den norske legeforening, 2020

Film om teambaserade och personcentrerade ronder, 2019

Att leda i en komplex organisation.
Lisa Björk och Fredrik Bååthe, ISM, är medförfattare i denna antologi där några av Sveriges främsta ledarskapsforskare ger ökad kunskap för att förstå, styra och hantera organisatorisk komplexitet.
Att leda i en komplex organisation, Natur & Kultur, 2018

Bååthe F, Ahlborg G, Lindgren Å, Norbäck L-E
ISM-rapport 18, Patientcentrerat och teambaserat sätt att ronda inom sjukvården, 2016
ISM-rapport 18 - Institutet för stressmedicin

Bååthe, F
Research presentation, ICPH (Int Conf Physician Health), Boston USA, “Striving for professional fulfillment - exploring physicians’ experience of engagement, 2016

Dellve, L., Lindgren, Å., & Bååthe, F.
Health care Professionals Motivation and Engagement in Health Care Development.
Nordic Ergonomics Society, Saltsjöbaden, Sweden. (2012).