Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lisa Björk

Lisa Björk

Docent i arbetsvetenskap, Utvecklingsledare organisation och ledarskap

Tel: 031-342 07 23
lisa.m.bjork@vgregion.se

Forskningsområde/forskningsintresse

Chefer är ansvariga för att leda och fördela arbete - men hur ser chefernas egna arbetsvillkor ut och hur hänger detta samman med de anställdas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet? Hur hänger styrningen av offentlig sektor ihop med hur arbetet organiseras inom vård, skola och omsorg? Hur hänger genus ihop med psykosocial arbetsmiljö? Detta är frågor som intresserat mig som arbetsvetare under en längre tid. Här på ISM har jag fått möjlighet att fördjupa mina kunskaper om psykisk hälsa. Bland annat är jag projektledare för PRIMA-projektet som fokuserar på hur primärvården kan involvera arbetsgivaren för att stötta patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa tillbaka till arbete. Jag deltar i ett projekt om nyutexaminerade lärares arbetsmiljö och hälsa, samt i ett projekt som handlar om hur vård- och omsorg kan organiseras åldersmedvetet. Drivkraften i allt jag gör är att den forskning jag är med och producerar kan komma till nytta för anställda och chefer inom offentlig sektor.

Undervisning/handledning

Jag är bihandledare för en doktorand och undervisar till och från på flera grundkurser och uppdragsutbildningar vid Göteborgs universitet. Jag handleder studenter på avancerad nivå från olika

Pågående forskningsstudier

Det krävs åtgärder på arbetsplatsen för en lyckad rehabilitering. Detta är utgångspunkten i PRIMA-projektet, Primärvård för arbetsåtergång.

PRIMA

Publicerat

Jonsson,R., Nilsson,K., Björk,L., Lindegård,A.
Engaging the missing actor: lessons learned from an age-management intervention targeting line managers and their HR partners
Journal of workplace learning, 2023
Sammanfattning på svenska

Björk,L., Corin,L., Åkerström, M., Jonsdottir, IH., Innocenti, AD., Wijk, H., Ahlström,L. 
Under pressure – The working situation of Swedish healthcare managers during the first wave of COVID-19
Frontiers in Psychology. 2023
Sammanfattning på svenska

Psykisk hälsa i arbetslivet
I redaktionen: Gunnel Hensing och Kristina Holmgren GU samt Lisa Björk ISM.
Dessutom är Ingibjörg Jonsdottir ISM en av författarna
Studentlitteratur, 2021

Corin, L, Pousette, A, Berglund, T, Dellve, L, Hensing, G and Björk, L. 
Occupational trajectories of working conditions in Sweden: Development trends in the Swedish workforce, 1997–2015. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 2021

Åkerström M, Severin J, Imberg H, Jonsdottir I.H, Björk L, Corin L
Methodological approach for measuring the effects of organisational-level interventions on employee withdrawal behaviour
Int Arch Occup Environ Health, 2021

Åkerström M, Corin L, Severin J, Jonsdottir I.H. Björk L
Can Working Conditions and Employees’ Mental Health Be Improved via Job Stress Interventions Designes and Implemented by Line Managers and Human Resources on an Operational Level?
IJERPH, 2021

Severin J, Björk L, Corin L, Jonsdottir I.H. Åkerström M
Process Evaluation of an Operational-Level Job Stress Intervention Aimed at Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden
IJERPH, 2021

Jonsson R, Lindegård A, Björk L, Nilsson K.
Organizational hindrances to the retention of Older Healthcare workers
Nordic Journal of Working Life
Sammanfattning på svenska, 2020

Söderberg, M. ., Andersson, E. M. ., Björk, L. ., & Wastensson, G. . 
Study Demands, Social Support and Mental Health in Teacher Education Students: A Cross-Sectional Study. Journal of Educational and Social Research 10(3),1.
Journal of education and social research, 2020

Björk L, Stengård J, Söderberg M, Andersson E, Wastensson G
Beginning teachers' work satisfaction, selfefficacy and willingness to stay in the profession: a question of job demands-resources balance?
Teachers and Teaching, 2019

Björk L, Glise K, Pousette A, Bertilsson M, Hoolmgren K
I
nvolving the employer to enhance return to work among patients with stress-related mental disorders – study protocol of a cluster randomized controlled trial in Swedish primary health care
BMC Public Health, 2018
Sammanfattning på svenska

Corin L, & Björk, L.
Job demands and job resources in human service managerial work – An external assessment through work content analysis.
Nordic Journal of Working Life Studies, January 4, 2017.
Sammanfattning på svenska

Björk, L, & Härenstam, A.
Differences in organizational preconditions for managers in genderized municipal services.
Scandinavian Journal of Management, 2016
Sammanfattning på svenska

Björk, L.; Szücs, S. & Härenstam, A.
Measuring capacity to perform across local government services - managers' perceptions.
International Journal of Public Sector Management, Januari 2014
Sammanfattning på svenska

Lisa Björk (avhandling)
Contextualizing managerial work in local government organization
Göteborgs universitet, December 2013
Sammanfattning på svenska

Björk, L.; Bejerot, E.; Jacobshagen, N. & Härenstam, A. 
I shouldn’t have to do this: Illegitimate tasks as a stressor in relation to organizational control and resource deficits.
Work & Stress, Augusti 2013
Sammanfattning på svenska

Björk, L.; Forsberg Kankkunen, T. & Bejerot, E.
Det kontrollerade chefskapet- variationer i genusmärkta verksamheter.
Arbetsmarknad och arbetsliv, Februari 2011
Sammanfattning på svenska

Övriga publikationer

Psykisk hälsa i arbetslivet
Redaktörer: Gunnel Hensing, Kristina Holmgren, Lisa Björk.
Studentlitteratur, 2021

Källor till förståelse av skillnader i psykisk ohälsa
Lisa Björk & Annika Härenstam
Jämställdhetsmyndigheten, 2021

Att leda i en komplex organisation
Lisa Björk och Fredrik Bååthe, ISM, är medförfattare i denna antologi där några av Sveriges främsta ledarskapsforskare ger ökad kunskap för att förstå, styra och hantera organisatorisk komplexitet.
Att leda i en komplex organisation, Natur & Kultur, 2018

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna
Rapporten syftar till att belysa chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna. Men också hur arbetsmiljön inverkar på sådant som hälsa och önskan om att jobba kvar i organisationen.
Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna, Corin & Björk, SNS 2017

Senast uppdaterad: 2023-05-17 10:51