Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Engagera den "saknade" länken - lärdomar från en intervention med syfte att behålla äldre medarbetare i hälso- och sjukvården

Denna intervention gjordes inom ramen för forskningsprojektet Arbetskraft, som undersökt hur man som arbetsgivare skapar bättre förutsättningar för äldre medarbetare i hälso-och sjukvården att vara kvar i arbete. Läs om resultatet.

Titel

Engaging the missing actor: lessons learned from an age-management intervention targeting line managers and their HR partners

Författare

Robin Jonsson, Kerstin Nilsson, Lisa Björk, Agneta Lindegård

Bakgrund och Syfte

Allt fler vård- och omsorgsorganisationer har behov av att behålla sina äldre arbetstagare för att kunna säkerställa kompetensförsörjning, kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Studien har utvärderat resultatet av en intervention med syfte att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för att behålla äldre och erfarna medarbetare inom vård-och omsorgssektorn.

Metod

Interventionen riktade sig mot första linjens chefer och deras HR-partners. Själva interventionen bestod av 6 tillfällen där deltagarna i grupp diskuterade och utbytte erfarenheter både med varandra och med experter inom olika arbetsmiljöområden allt ifrån schemaläggning till ergonomi.

Deltagarna (n=19) intervjuades sedan 12 månader efter avslutad intervention. Deltagarna tillfrågades om man upplevt att interventionen varit till hjälp i implementeringen av eventuella organisatoriska förändringar som man gjort under det gångna året, men även om man själv med hjälp av interventionen ändrat/modifierat sin egen syn på den äldre arbetskraften. 

Resultat

Interventionen resulterade främst i en ökad förståelse för äldre medarbetares behov hos den enskilde chefen/HR-partnern.  Dock togs inte så mycket praktiska initiativ till förändringar som man skulle kunna förvänta sig. Anledningen var ofta bristande delaktighet och engagemang från högre chefer längre upp i organisationerna.

Dessutom måste chefer på lägre nivå får resurser och mandat för att genomföra nödvändiga förändringar för ett långt och hälsosamt arbetsliv för den äldre medarbetaren, inte minst med tanke på de svårigheter vård-och omsorgssektorn har med framtidens kompetensförsörjning. Engagemang och medverkan krävs från högsta ledningen inklusive den politiska ledningen för att få tillstånd nödvändiga förändringar.

Publicerat

Journal of workplace learning, 2023

Senast uppdaterad: 2023-05-17 11:37