POSH Hur kan vi motverka framtida arbetskraftsbrist inom vårdsektorn?

Hälso- och sjukvården är ingenting utan sin personal – bara tomma byggnader och utrustning. I det här projektet undersöks orsakerna bakom den höga personalomsättningen inom hälso- och sjukvården och hur problemet med att säkra kompetensförsörjningen hanteras i organisationer.

Projektet leds av Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) vid Malmö universitet och genomförs i samverkan mellan CTA vid Malmö universitet Stressforskningsinstitutet Psykologiska institutionen Stockholms universitet och ISM.

Projektsida på Malmö universitets webbplats: Hur kan vi motverka framtida arbetskraftsbrist inom vårdsektorn? - Analyser av faktorer relaterade till hög personalomsättning och hur organisationer arbetar med att säkra kompetensförsörjningen (mau.se)

Syfte

Projektets syfte är att undersöka och motverka personalomsättning inom svensk hälso- och sjukvård med fokus på att behålla personal och dess kompetens. Forskningsfrågorna innehåller omfattningen av personalomsättningen, vilka som lämnar och varför, samt betydelsen av olika organisatoriska och arbetsmiljörelaterade faktorer. 

Förväntat resultat

Projektet strävar efter att bidra med kunskap för strategisk personalhantering och vara till nytta för vårdorganisationer, företagshälsovård samt myndigheter och beslutsfattare. Slutliga resultat förväntas ge insikter om mönster av orsaker till personalomsättning, olika destinationer för dem som lämnar, samt identifiera faktorer på organisations-, arbets- och individnivå som påverkar beslutet att avsluta anställningen. Projektet strävar efter att inte bara vara relevant för den svenska vården utan även bidra med generell och internationellt överskådlig teori kring personalomsättning inom vårdsektorn.

Video - Se Linda Corin berätta mer om POSH


Fakta om projektet

Projektnamn
POSH
Hur kan vi motverka framtida arbetskraftsbrist inom vårdsektorn?
- Analys av faktorer relaterade till hög personalomsättning och av hur organisationer arbetar med att säkra kompetensförsörjningen.


Finansiering
FORTE

Projektledare: Hanne Berthelsen, Malmö universitet

 

Linda Corin

Forskningsledare, kontaktperson ISM