Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Emina Hadžibajramović

Medicine Doktor, Statistiker, Forskningsansvarig på ISM

Tel: 031-342 07 14
emina.hadzibajramovic@vgregion.se

Forskningsområde/Forskningsintresse

Mitt intresseområde är validering, mätegenskaper och vidareutveckling av självskattningsinstrument som används inom stressmedicinsk forskning. För tillfället är forskning kring instrument som mäter utbrändhet i fokus.

I och med att mycket data i epidemiologisk forskning genereras från självskattade frågeformulär, väcktes mitt intresse för analys av ordinal data. Detta resulterade i licentiatavhandling i statistik, 2013 och doktorsavhandling i medicinsk vetenskap 2015. Inom stressmedicinsk tillämpning har longitudinella samband mellan psykosocial arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa hittills varit i fokus.

Undervisning/Handledning

Jag är bihandledare för en doktorand. Handleder också för examensarbete inom läkarprogrammet samt masterstudenter inom folkhälsovetarprogrammet, båda vid Göteborgs universitet (GU). Undervisar på kurser i biostatistik på grundnivå och för forskare på Sahlgrenska Akademin vid GU sedan 2008. Jag är också statistisk rådgivare/handledare för doktorander och forskare på ISM.

Jag är adjungerad forskare på Sahlgrenska Akademin, Avd för Samhällsmedicin och folkhälsa, Biostatistik

Pågående forskningsprojekt

Jag är projektledare för BAT-SWE-projektet vars syfte är att tillgängliga i svensk kontext ett nytt kvalitetssäkrat instrument för mätning av utbrändhet.

Jag är involverad i ORK och LUMS-projekten. ORK har som syfte att skapa en heltäckande bild av stressrelaterad utmattning genom att systematiskt identifiera orsaksfaktorer och biologiska mekanismer samt faktorer som påverkar tillfrisknandet och återgång till arbete hos patienter med UMS. Syftet i LUMS är att undersöka konsekvenser av utmattningssyndrom över tid.

Jag är också involverad COPE Staff, ett multicenterstudien som kartlägger arbetsmiljön för de som arbetar med gravida och födande samt med deras nyfödda barn under och efter pandemin.

Annars är jag inblandad i de flesta forskningsprojekt på ISM i egenskap av statistisk expertis vad gäller studiedesign och upplägg, databashantering och statistikfrågor.

Publicerat

Akerstrom, M, Sengpiel, V, Hadžibajramović, E, et al.
The COPE Staff study: Study description and initial report regarding job satisfaction, work-life conflicts, stress, and burnout among Swedish maternal and neonatal healthcare workers during the COVID-19 pandemic.
Int J Gynecol Obstet. 2023
Sammanfattning på svenska

Hadžibajramović, E., Hansson, M., Akerstrom, M., Dencker, A., & Hensing G. (2022)
Burnout among midwives—the factorial structure of the burnout assessment tool and an assessment of burnout levels in a Swedish national sample
BMC Health Services Research, 2022

Lindegård A, Glise K, Wiegner L, Reinhardt P, Hadzibajramovic E, Ellbin S, Pettersson S, Jonsdottir I. 
Effects of additional individually tailored interventions on sick-leave and symptoms in patients with exhaustion disorder – A randomized controlled trial.
J Rehabil Med. 2022
Sammanfattning på svenska

Hadžibajramović E, Schaufeli W, De Witte H.
Shortening of the Burnout Assessment Tool (BAT)—from 23 to 12 items using content and Rasch analysis
BMC Public Health, 2022
Sammanfattning på svenska

Hadžibajramović E, Shaufeli W, De Witte H
A Rasch analysis of the Burnout Assessment Tool (BAT)
PLOS ONE, 2020
Sammanfattning på svenska - Validering av Burnout Assessment Tool (BAT)

Lindegård A, Wastensson G, Hadzibajramovic E, Grimby-Ekman A
Longitudinal associations between cardiorespiratory fitness and stress-related exhaustion, depression, anxiety and sleep disturbances
BMC Public Health, 2019

Berthelsen H, Westerlund H, Pejtersen J H, Hadzibajramovic E.
Construct validity of a global scale for social capital based on COPSOQ III
PLOS One 2019

Hadzibajramovic E, Ahlborg Jr G, Grimby-Ekman A.
Concurrent and lagged effects of psychosocial job stressors on symptoms of burnout.
Int Arch Occup Environ Health. 2019 

Holmgren K, Hensing G, Bültmann U, Hadzibajramovic E, Niklasson Larsson M. Does early identification of work-related stress, combined with feedback at GP-consultation, prevents sick leave the following 12 months? A randomized controlled trial in Primary Health Care.
BMC Public Health 2019 

Brodin E, Hadzibajramovic E, Baghaei F, Sunnerhagen KS, Lundgren-Nilsson Å. 
Self-reported activity  of Swedish persons with haemophilia Persons: change over 2.5 years.
Journal of rehabilitation medicin, 2018

Emina Hadžibajramović (avhandling)
Aspects of validity in stress research - Measurement properties and the application of selfreported stress questionnaires
Sammanfattning på svenska

Hadzibajramovic E, Ahlborg jr G, Håkansson C, Lundgren-Nilsson Å och Grimby-Ekman A.
Affective stress responses during leisure time: Validity evaluation of a modified version of the Stress-Energy Questionnaire.
J Public Health, September 2015
Sammanfattning på svenska

Hadzibajramovic E, Ahlborg G Jr, Grimby-Ekman A, Lundgren-Nilsson Å
Internal construct validity of the stress-energy questionnaire in a working population, a cohort study
BMC Public Health 2015
Sammanfattning på svenska

Eva Sahlin, Agneta Lindegård, Emina Hadzibajramovic, Patrik Grahn, Josefa Vega Matuszczyk & Gunnar Ahlborg Jr.
The Influence of the Environment on Directed Attention, Blood Pressure and Heart Rate—An Experimental Study Using a Relaxation Intervention
Landscape Research, 2014
Sammanfattning på svenska

Lindegård A, Larsman P, Hadzibajramovic E, Ahlborg G Jr.
The influence of perceived stress and musculoskeletal pain on work performance and work ability in Swedish health care workers.
Int Arch Occup Environ Health, Maj 2014
Sammanfattning på svenska

Emina Hadžibajramović (Licentiatavhandling i statistik)
Discriminant Validity of the Stress - Energy Questionnaire Regarding Work and Leisure Time
Sammanfattning på svenska

Lindwall M, Hadžibajramović E, Ljung T, Jonsdottir IH.
Self-reported physical activity, but not aerobic fitness, is related to mental health.
Mental health and physical activity, 2012 
Sammanfattning på svenska

Dellve L, Hadzibajramovic E, Ahlborg G Jr.
Work attendance among health care workers: prevalence, incentives and consequences for health and performance.
J Adv Nurs, September 2011
Sammanfattning på svenska

Jonsdottir I.H,, Rödjer L., Hadzibajramovic E., Börjesson M., Ahlborg Jr G.
A prospective study of leisure time physical activity and mental health in Swedish health care workers and social insurance officers.
Prev Med, November 2010
Sammanfattning på svenska

Glise K, Hadzibajramovic E, Jonsdottir IH, Ahlborg G Jr.
Self-reported exhaustion: a possible indicator of reduced work ability and increased risk of sickness absence among human service workers.
Int Arch Occup Environ Health, Juni 2010
Sammanfattning på svenska

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-04-05 15:32